Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital verkstad 2021

Denna satsning är till för er som vill etablera en dataverkstad som signifikant underlättar datadriven innovation. En dataverkstad kan vara en plattform eller annat stöd som, direkt eller indirekt, hjälper flera aktörer. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för och utveckla den digitala strukturomvandlingen.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Att etablera en digital verkstad som underlättar datadriven innovation. Verkstaden ska förmedla stöd av generell art och vara till hjälp för många miljöer (labb) och aktörer. Utlysningen ger även möjlighet för en följekommunikatör/-forskare att analysera och kommunicera det som sker i datalabb och dataverkstäder.

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer med tillgång till data. Sökande ska verka som ett nationellt stöd.

Hur mycket kan ni söka?

Projekt kan söka upp till 4 miljoner kr på två år. Stödnivån är maximalt 50 procent. Utlysningarna Datalabb och Digital verkstad delar på budget om 28 miljoner kronor.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Erik Borälv

  Utlysningsansvarig

  +46 8 473 32 22

  Julia Engström

  Administrativa frågor

  +46 8 473 30 12

  Vinnova Helpdesk

  Tekniska frågor

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Diarienummer 2021-02340

  Statistik för sidan