Bilateral utlysning med Kina:

Samarbete med Kina för forskning, utveckling och innovation inom hälsa och transport

Stängde 28 februari 2020

Inställd bilateral utlysning med Kina På grund av den allvarliga situationen i Kina med Coronaviruset har Vinnova beslutat att skjuta upp öppnandet av den planerade bilaterala utlysningen med Kina inom områdena life science och trafiksäkerhet. Vinnova kommer att informera via hemsidan när nytt datum för utlysningen är bestämt. Om du har några frågor kring den inställda utlysningen, tveka inte att höra av dig. Lars Friberg Utlysningsansvarig 4684733009 lars.friberg@vinnova.se

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Forsknings-, utvecklings- eller innovationsprojekt inom hälsa och transporter. Projektet ska pågå i 2–3 år.

Vem kan söka?

Företag i samverkan med akademi och/eller offentlig sektor. Projektet ska ha ett samarbete med Kina. Konstellationen i Kina ska bestå av företag och akademi.

Hur mycket kan ni söka?

Den totala budgeten för utlysningen i Sverige är 12,5 miljoner kronor. Med detta avser vi finansiera 4 projekt. Den totala budgeten för utlysningen i Kina är 10 milj RMB.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Vi vill uppmuntra initiativ som med hjälp av forskning och innovation utvecklar och ökar kompetensen inom områdena hälsa och transport. Projekten ska vara ett samarbete mellan svenska och kinesiska aktörer. Projekten ska pågå mellan två och tre år.

  Hur bör projektgruppen se ut?

  Projektgruppen ska vara en konstellation bestående av en svensk grupp och en kinesisk grupp. Den svenska konstellationen ska bestå av samverkan mellan minst en företags part och en part från akademi och/eller offentlig sektor. Vi välkomnar såväl små och medelstora som stora företag, vi kräver en egenfinansiering från deltagande företag på minst 50 procent. Den bilaterala konstellationen måste anges i ansökan. Varje nationell grupp söker i sitt respektive land.

  Programmets områden

  Hälsa

  • Precisionsmedicin
  • Antimikrobiell resistens
  • Digitalisering inom vård och omsorg

  Transport

  • Datainsamling, metoder och tekniker för djupanalys av trafikolyckor och trafikmönster
  • Säkerhet för intelligenta och uppkopplade fordon

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Lars Friberg

  Utlysningsansvarig

  4684733009

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Diarienummer 2019-03061

  Statistik för sidan