jdfhjkrghjerg

Vårt uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Vi arbetar för att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld.

jdfhjkrghjerg

Vi är Sveriges innovationsmyndighet

Vårt uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Vi arbetar för att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld.

Senast uppdaterad 28 januari 2020

Statistik för sidan