Säker, ren och effektiv energi

Programmet är utformat för att stödja övergången till ett pålitligt, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem.

För att genomföra detta behöver vi övervinna en rad utmaningar, såsom allt knappare resurser, ökande energibehov och klimatförändringar. Programmet finansierar projekt som siktar mot specifika mål och forskningsområden, till exempel:

 • Minskad energiförbrukning och koldioxidutsläpp
 • Minskade kostnader och koldioxidutsläpp från elproduktionen
 • Alternativa bränslen och mobila energikällor
 • Ett smart europeiskt elnät
 • Ny kunskap och teknologi
 • Robust beslutsfattande och engagemang från allmänheten
 • Marknadsintroduktion av innovationer inom energi och informations- och kommunikationsteknik. 

Läs mer och sök finansiering

Läs mer om de olika utlysningarna inom Säkra samhällen på EU-kommissionens webbplats (ec.europa.eu), eller sök finansiering via Participant portal.

EU-kommissionens webbplats

Participant portal

Frågor?

Horisont 2020 har nationella kontaktpersoner för varje område av programmet. Kontaktpersonerna kan hjälpa och guida dig som vill söka finansiering inom Horisont 2020. Varje program har även en biträdande kontaktperson som kan svara på frågor, och en expert som hjälper till att utforma programmet.

Esa Stenberg

Nationell kontaktperson, Vinnova

+46 8 473 32 39

esa.stenberg@vinnova.se

Lisa Lundmark

Biträdande kontaktperson och expert, Energimyndigheten

+46 16 544 21 52

lisa.lundmark@energimyndigheten.se

Påverka Horisont 2020

Till varje program inom Horisont 2020 finns en programkommitté med representanter från medlemsländerna. I varje programkommitté ingår en ledamot från Regeringskansliet och experter från de ansvariga myndigheterna i Sverige. Kommittén har till uppgift att följa programmet och utforma framtida utlysningar.

Så kan du påverka

Genom programkommittén, experten som är knuten till programmet och de nationella kontaktpersonerna kan du vara med och påverka inriktningen och utformningen på de olika programmen inom Horisont 2020.

Kontakta den kontaktperson som ansvarar för programmet för att få veta mer.

Nationella referensgrupper

Inom varje område av Horisont 2020 finns en nationell referensgrupp. Referensgruppens uppgift är att bistå experten genom att samla in behov och synpunkter från det svenska forskarsamhället, näringslivet, offentlig sektor och andra relevanta aktörer. Referensgruppens medlemmar är ofta representanter för en viss sektor, eller någon annan bredare gruppering.

Referensgrupp för programmet

Referensgruppen för Säker, ren och effektiv energi består av:

 • Anders Ådahl, Chalmers tekniska högskola
 • Anna-Karin Jönbrink, Enterprise Europe Network, Swerea
 • Bo Normark, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
 • Carina Aschan, Umeå kommun
 • Christer Borglin, Sveriges Lantbruksuniversitet
 • Dan Boström, Umeå universitet
 • Esa Stenberg, Vinnova
 • Eva Pétursson, SSAB
 • Hans Nordström, HN Enspire AB
 • Harald Rohracher, Linköpings universitet
 • Lars Guldbrand, Miljö- och Energidepartementet
 • Lisa Lundmark, Energimyndigheten
 • Magnus Friberg, Vetenskapsrådet
 • Maria Wall Lunds, tekniska högskola
 • Martin Svensson, VINNOVA
 • Olga Kordas, Kungliga tekniska högskolan
 • Patrik Klintbom, Volvo Group
 • Pär Hermerén, Teknikföretagen
 • Ulrika Melin, AB Stångåstaden
 • Wille Kuha, Energikontoret i Mälardalen

Svenska påverkansplattformar

Nationella påverkansplattformar ska ge svenska aktörer bättre förutsättningar för att delta i Horisont 2020, genom att påverka kommande utlysningar inom programmet. Plattformarna ska hjälpa aktörerna att föra fram en svensk synpunkt som är övertygande och relevant för EU, och lyfta de svenska styrkeområdena på ett tydligt sätt.

Plattformarna finansieras genom olika utlysningar från myndigheter i Sverige: Vinnova, Energimyndigheten, Forte, Formas, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet.

Andra program inom Samhälleliga utmaningar

<p>Programmet vill lösa utmaningar inom hälsa, till exempel behandling av sjukdomar, den åldrande befolkningen eller&nbsp;ökad antibiotikaresistens.</p>
<p>Programmet stöder lösningar för ett europeiskt transportsystem som är resurseffektivt, klimatsmart och miljövänligt.</p>
<p>Insatserna ska öka den europeiska konkurrenskraften, säkra tillgången på råmaterial och förbättra välbefinnandet, men samtidigt främja en grön ekonomi.</p>
<p>Programmet finansierar strategier för att hantera ökande ojämlikheter, stigande arbetslöshet, fattigdom och effekterna av den finansiella krisen.</p>
Senast uppdaterad 18 september 2018   |   Sidansvarig: Ida Hallengren   |   Statistik för sidan