Detta är FFI

FFI är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin som finansierar forskning, innovation och utveckling med fokus på klimat, miljö och säkerhet.

Därför finns FFI

Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) finansierar forsknings- och utvecklingsverksamhet för cirka en miljard kronor per år. Den statliga finansieringen utgör hälften av detta. Samarbetet är viktigt eftersom utvecklingen inom vägtransporter och svensk fordonsindustri har stor betydelse för hållbar tillväxt i Sverige.

FFI:s övergripande mål är att:

 • Minska vägtransporternas miljöpåverkan
 • Minska antalet skadade och dödade i trafiken
 • Stärka den internationella konkurrenskraften

FFI:s verksamhet har fokus på klimat, miljö och säkerhet. Verksamheten är indelad i fem permanenta områden – delprogram. Dessa styrs av varsin färdplan. Dessutom finns kortare satsningsområden som gemensamt kallas för strategiska satsningar och dessa har alla en egen programbeskrivning. 

Beskrivning av FFI:s delprogram och satsningar

Styrelse och kansli

FFI bygger på ett samverkansavtal och programavtal mellan parterna. Styrelsen består av ledamöter från både staten och fordonsindustrin:    

 • Malin Persson, ordförande
 • Helene Niklasson, AB Volvo
 • Kristian Abel, Volvo Personvagnar
 • Jonas Hofstedt, Scania
 • Fredrik Sidahl, FKG
 • Mattias Bergman, BilSweden
 • Robert Andrén, Energimyndigheten
 • Lena Erixon, Trafikverket
 • Darja Isaksson, Vinnova

FFI har sitt kansli hos Vinnova.

<p>Just nu finns det fem delprogram och tre strategiska satsningar inom FFI samt den fristående satsningen på trafiksäkerhetsanläggningen AstraZero.</p>
<p>När ni söker finansiering inom FFI behöver ni använda särskilda mallar för att ansöka och rapportera.&nbsp;</p>

Frågor?

Har du frågor om FFI är du välkommen att kontakta oss på kansliet hos Vinnova.

Lena Dalsmyr

Programassistent

+46 8 473 31 61

Christina Kvarnström

Programledare

+46 8 473 31 28

FFI-logo

Senast uppdaterad 9 december 2020

Statistik för sidan