Utgiven
2020-januari
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2020:03
Serie
ISBN
ISSN
1650-3104
Antal sidor
86
Författare
Ramboll
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2018-2740
Ämne

I denna rapport presenteras en utvärdering av programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI). Utvärderingen fokuserar på FFI:s bidrag till fordonsindustrins konkurrenskraft samt programmets bidrag till säkrare och mer energieffektiva fordon med mindre utsläpp.

Vinnova har på uppdrag av FFI upphandlat Ramboll för att utvärdera programmet.

I utvärderingen har drygt 400 personer medverkat genom enkäter, fallstudier och intervjuer. Utvärderingen bygger också på forskningsöversikter för respektive målområde inom FFI, analys av programmets fördelning av projektmedel, bibliometrisk analys av programmets forskningseffekter samt Rambolls bearbetning av de enkäter som har skickats ut av deltagande myndigheter.

Utvärderingen genomfördes under perioden november 2018 till januari 2020.

Fakta om Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI)
FFI startade 2009 och syftar till att stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft. Inom programmet samfinansierar staten och fordonsindustrin problemdriven forskning i tidiga faser med fokus på klimat, miljö och trafiksäkerhet.

I FFI samverkar Energimyndigheten, Trafikverket och Vinnova som representanter för staten och Volvo Group, Volvo Cars, Scania samt Fordonskomponentgruppen som representanter för fordonsindustrin. FFI bygger vidare på tidigare fordonsforskningsprogram där staten och industrin har samverkat sedan början av 1990-talet.

Bilagor till utvärderingen

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (10212 kB)

Senast uppdaterad 21 januari 2020

Statistik för sidan