Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SIP InfraSweden - hösten 2022: Anpassning av transportinfrastrukturen för att möta klimatförändringar

Med det här erbjudandet vill vi stödja klimatanpassningen av transportinfrastrukturen för att kunna möta de negativa konsekvenser som ett förändrat klimat för med sig. Projekt som söker ska bidra till lösningar för att på ett hållbart sätt klimatanpassa befintlig eller planerad transportinfrastruktur.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Små eller stora innovationsprojekt med maximal projekttid på 12 respektive 36 månader.

Vem kan söka?

Konsortier där företag, forskningsinstitut, akademi och offentlig sektor samt andra relevanta aktörer kan ingå. Små projekt ska utföras av minst två projektparter, och stora projekt ska utföras av minst tre projektparter.

Hur mycket kan ni söka?

Max 1 miljon kronor för små projekt och ingen maxgräns för stora. Total budget är 15 miljoner kronor för perioden 2023-2025. Erbjudandet innebär finansiering av upp till 50 procent av ett projekts stödberättigande kostnader.

Viktiga datum

 • Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallar för bilagor

  Här kan ni ladda ned mallar för de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan, till exempel CV-mall eller projektbeskrivningsmall.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Lars Ahlm

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  +46 8 473 30 29

  Eva Nyström

  Administrativa frågor

  +46 8 473 31 21

  Camilla Byström

  Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  +46 73 765 21 38

  Fredrick Lekarp

  Kontaktperson angående utlysningens bakgrund, syfte och önskade effekter

  +46 70 191 46 71

  Lena Berg

  Kontaktperson angående bedömningsprocessen, juridiska frågor och övriga frågor om utlysningens innehåll

  +46 8 473 31 67

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Diarienummer 2022-01840

  Statistik för sidan