Utskiljningsprocesser i nyutvecklade Hybrid Steel

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för fysik
Bidrag från Vinnova 490 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - februari 2020
Status Pågående
Utlysning Forskningsinfrastrukturer - nyttiggörande och samverkan
Ansökningsomgång Industriella pilotprojekt för neutron- och fotonexperiment vid storskalig forskningsinfrastruktur 2018

Syfte och mål

Syftet med projektet är att öka förståelsen av utskiljningsförloppet i Ovakos nya stål Hybrid Steel, för att kunna optimera värmebehandlingen för att nå önskade egenskaper. Med denna kunskap hoppas vi att stålet ska få många användningsområden till nytta för Ovakos kunder. Ett särskilt mål är också att kunna påvisa den förväntade nyttan med den kombinerade metoden SAXS/WAXS (small/wide angle X-ray scattering) och introducera experiment vid storskaliga forskningsinfrastrukturer i utvecklingsarbetet i den svenska metallindustrin.

Förväntade effekter och resultat

Hybrid Steel härdas av nanometerstora karbider och intermetalliska faser. Med dessa mätningar vill vi kunna beskriva hur storleken på partiklarna utvecklas under värmebehandling och hur mycket det finns av respektive typ. Denna information kan sedan kombineras med redan utförda undersökningar av mekaniska egenskaper och mikrostruktur (elektronmikroskopi, atomsondstomografi och lab-SAXS) som utförts för vissa värmebehandlingstider och temperaturer. Resultatet blir en ökad förståelse av dessa utskiljningsförlopp som gör det möjligt att optimera värmebehandlingen.

Planerat upplägg och genomförande

Meningen är att utföra kombinerad fotonexperiment med SAXS och WAXS, in-situ, d.v.s. mätningen görs under själva värmebehandlingen så att partiklarna kan studeras med tidsupplösning. På detta sätt kan partiklarnas storleksfördelning (SAXS) och kristallstruktur (WAXS) följas. Mätningarna kommer att göras vid några olika temperaturer, och förloppet kommer att följas i några timmar. I första hand önskas mätningarna utföras vid den svenska strållinan (P21) på Petra III, Hamburg. Projektet är ett samarbete mellan Ovako Sweden AB och Chalmers. Tekniska Högskola.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 november 2018

Diarienummer 2018-04433

Statistik för sidan