Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Rörlighet för innovation, lärande och kunskapsutbyte 2022

Vill du eller din organisation vidga vyerna för att få nya kontakter, insikter och samarbeten? Nu erbjuder Vinnova finansiering för personer verksamma inom forskning och innovation som vill arbeta i en annan organisation i upp till 18 månader.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Bidraget kan användas till kostnader för lön, resor, uppehälle samt andra direkta och indirekta kostnader som uppstår i samband med projektet. Vistelsen kan spridas ut över en period om 18 månader.

Vem kan söka?

Universitet, högskolor och forskningsinstitut samt privata eller offentliga organisationer.

Hur mycket kan ni söka?

Upp till 500 000 kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om

  Utlysningen riktar sig till organisationer som vill förstärka kompetensen både på organisations- och individnivå. Vinnova erbjuder finansiering för en person som ges möjlighet att vistas på en ny arbetsplats, i en annan organisation än sin nuvarande.

  Genom att röra sig mellan två arbetsplatser får personen möjlighet att fungera som en strategisk länk med syftet att skapa relationer och kontaktytor som kan ge nya förutsättningar för en långsiktig och varaktig samverkan. Dessutom får personen tillgång till kompetens som är svår att tillgängliggöra sig på annat sätt än genom själva rörligheten.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni logga in och fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle.

  När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar, ända fram till sista ansökningsdag. Om ni låser upp ansökan, måste ni sedan klarmarkera den för att den ska registreras när utlysningen stänger. 

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt. Om du inte har fått en bekräftelse inom 24 timmar efter att utlysningen stängt, hör av dig till oss.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Joakim Tiséus

  Utlysningsansvarig

  + 46 8 4733176

  Åsa Finth

  Administrativt stöd

  + 46 8 4733104

  Teknisk support

  Tekniska frågor om e-tjänsterna

  Diarienummer 2022-00067

  Statistik för sidan