Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

EUREKA Xecs Call 2023 - Internationella samverkansprojekt inom elektroniska komponenter och system för hållbar digital transformation

Med det här erbjudandet vill vi stödja internationella samarbetsprojekt med aktörer längs hela värdekedjan för innovativa elektroniksystem. Projekten kan beröra en rad applikationer från system av system, inbäddad mjukvara, elektroniska komponenter, moduler och systemintegration. Lösningarna kan vara tänkta att tillämpas inom exempelvis mobilitet, energi, industriell digitalisering, hälsa, produktion och samhällets digitalisering. Utlysningen görs inom ramen för Eureka-klustret Xecs, ett internationellt innovationskluster med fokus på innovativa elektroniska komponenter och system.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Internationell samverkan i projekt med inriktning på elektroniska komponenter och system, till exempel sensorer, kraftelektronik, elektronikplattformar, systemintegration, inbäddad mjukvara och produktintegrering inom elektronik. Syftet är att ta fram nya lösningar som kan driva hållbar digital transformation samt förstärka konkurrenskraften inom de områdena som omfattas av klustret Xecs.

Vem kan söka?

Forskningsorganisationer eller industrikonsortier bestående av minst två oberoende organisationer i minst två Eureka-länder. Minst ett svenskt SMF-företag ska delta. Ansökan skickas in till klustret Xecs.

Hur mycket kan ni söka?

Vinnova finansierar högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader. Vi finansierar upp till max 15 miljoner kronor per projekt. Projekten löper i allmänhet över tre år.

Viktiga datum

Observera att länkar till våra möten kommer att finnas i datumposterna nedan före respektive mötestillfälle.

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med det här erbjudandet vill vi stödja internationella samarbetsprojekt med aktörer längs hela värdekedjan för elektroniska komponenter och system för den hållbara digital transformationen. Projekten kan beröra system av system, inbäddad mjukvara, elektroniska komponenter och moduler samt systemintegration. Lösningarna kan vara tänkta att tillämpas inom exempelvis mobilitet, energi, industriell digitalisering, hälsa, matproduktion och samhällets digitalisering. Utlysningen görs inom ramen för Eureka-klustret Xecs, ett internationellt innovationskluster med fokus på innovativa elektroniska komponenter och system. 

  För att få finansiering ska resultaten vara relevanta för den hållbara digital transformationen och svenskt näringslivs konkurrenskraft. Förväntade resultat av projekten är exempelvis prototyper och demonstratörer av intresse för potentiella kunder på en internationell marknad. För en framgångsrik ansökan om nationell finansiering till Vinnova krävs normalt deltagande från både större företag, SMF och akademi/forskningsinstitut. Minst ett företag med svenskt driftställe ska delta. 

  Xecs Office erbjuder stöd under konsortiebyggandet och anordnar ett nätverksevent 7-8 februari 2023. Det finns även möjlighet att ladda upp och ta del av projektidéer i ECS-collaboration tools. Se mer info under rubriken länkar nedan. 

  Vad är Xecs? 

  Xecs är ett innovationskluster inom Eureka nätverket med fokus på innovativa elektroniska komponenter och system. Klustret är en del av Eureka nätverket där generiska tekniker med stor betydelse för den hållbara digital transformationen och den europeiska konkurrenskraften tas fram.  

  Alla projekt inom Eureka-kluster är offentlig-privata partnerskap med brett industriellt deltagande, som syftar till att främja forskning eller uppmuntra standardiseringsprocesser. 

  Ansökningsprocessen i flera steg 

  Ansökningsprocessen till Xecs sker i flera steg enligt nedan.  

  1. Hitta samarbetspartners och forma ett internationellt konsortium under nätverksdagar och nätverksevent.  
  2. Skicka en skiss på projektansökan (PO – project outline) till Xecs.  
  3. Xecs och Vinnova bedömer projektskissen och om den håller tillräckligt hög kvalitet erbjuds ni att skicka in en fullständig projektansökan (FPP - full project proposal) till Xecs.  
  4. Skicka en fullständig projektansökan (FPP - full project proposal) till Xecs. 
  5. Xecs och Vinnova utvärderar de fullständiga projektansökningarna. De ansökningar som blir godkända får så kallad Eureka-label. Det innebär att de nationella konsortierna erbjuds möjlighet att skicka in nationella ansökningar till respektive lands finansierande myndighet.  
  6. Det svenska konsortiet erbjuds att lämna in en nationell ansökan till Vinnova. Utvalda svenska konsortier intervjuas på Vinnova.   
  7. Baserat på den internationella (FPP) och den nationella (Vinnova) ansökningarna samt en projektintervju gör Vinnova en slutgiltig bedömning om det svenska konsortiet får finansiering eller inte. Notera att ansökan om svensk finansiering kan bli avslagen trots att klusterprojektet har en giltig Eureka-label och bjudits in till intervju på Vinnova. Observera att ni inte får påbörja projektet innan ansökan lämnas in och den har blivit godkänd. 
  8. Vinnova tar beslut om att bevilja eller avslå ansökan. Det krävs att projektet startar med minst två deltagande organisationer från två olika länder och att projektet har haft sin officiella kick-off. Xecs och Vinnova vill gärna se till att projektet startar inom 12 månader efter att det internationella konsortiet har fått Eureka-label.

  Ansökan

  Ansökan sker på Xecs webbplats. Kontakta gärna Vinnova och Xecs för att diskutera ert projektförslag (PO eller FPP) och er projektbudget innan ni skickar in er ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Frédéric Pillot

  Utlysningsansvarig

  Adela Saavedra Granholm

  Handläggare

  + 46 8 473 31 50

  Urve Heamägi

  Administratör

  +46 8 473 32 74

  Diarienummer 2022-01762

  Statistik för sidan