Utgiven
2014-juni
Språk
Svenska
Serienummer
VI 2014:07
Serie
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3104
Antal sidor
16
Författare
Vinnova
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
Ämne
Om Vinnova

En kort beskrivning av Vinnova. Vad vi erbjuder, vilka målgrupper vi arbetar med och vad vi investerar i.

För engelsk version se "Vinnova - Sweden´s Innovation Agency" (Vinnova Infornation VI 2014:10)

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (1744 kB)