Företag inom fordonsindustrin 2006 - 2010

Nationella, regionala och sektoriella klusterprofiler som underlag för analys- och strategiarbete

Utgiven
2012-juni
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2012:06
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-67-0
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
84
Författare
Tage Dolk & JC Persson - Addendi AB
Pris
216 kr
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2009-02186
Ämne
Produktion, Transport, Forskning och utveckling i företag

Inom ramen för Vinnovas omvärldsbevakning analyseras näringslivets struktur, strategiska områden för förnyelse samt forsknings- och innovationssamarbete för ett antal näringsgrenar. Nyligen avslutade eller pågående studier inkluderar: Life Science; Fordon; Gruv och mineral; Stål och andra metaller; Kemi; Maritima; Skog, massa och papper; Informations- och kommunikationsteknik samt Miljöteknik. Studierna genomförs med samma metodik men med viss anpassning till näringsgrenarnas olika karaktäristika. Vinnova avser att komplettera studierna med analys av andra näringsgrenar och av andra aspekter av innovationssystemen och uppdatera för att fånga trender, förnyelse och strukturomvandling.

Denna studie av fordonsindustrin är inriktad på att kunna identifiera internationellt konkurrenskraftiga kunskapskoncentrationer i landet som utgör viktiga delar av kompetenskluster som ytterligare skulle kunna stärkas, i syfte att öka konkurrenskraften i Sveriges fordonsindustri ytterligare. Denna studie redovisar därför så långt det är möjligt verksamheter där de finns geografiskt. För att inte missa viktiga samband inom koncerner har de stora fordonstillverkarna redovisats i ett separat avsnitt där deras verksamhet framgår.