Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Företag inom fordonsindustrin 2006 - 2010

Nationella, regionala och sektoriella klusterprofiler som underlag för analys- och strategiarbete

Bokomslag Företag inom fordonsindustrin 2006 - 2010

Företag inom fordonsindustrin 2006 - 2010

Visa mer information (ankarlänk)

Inom ramen för Vinnovas omvärldsbevakning analyseras näringslivets struktur, strategiska områden för förnyelse samt forsknings- och innovationssamarbete för ett antal näringsgrenar. Nyligen avslutade eller pågående studier inkluderar: Life Science; Fordon; Gruv och mineral; Stål och andra metaller; Kemi; Maritima; Skog, massa och papper; Informations- och kommunikationsteknik samt Miljöteknik. Studierna genomförs med samma metodik men med viss anpassning till näringsgrenarnas olika karaktäristika. Vinnova avser att komplettera studierna med analys av andra näringsgrenar och av andra aspekter av innovationssystemen och uppdatera för att fånga trender, förnyelse och strukturomvandling.

Denna studie av fordonsindustrin är inriktad på att kunna identifiera internationellt konkurrenskraftiga kunskapskoncentrationer i landet som utgör viktiga delar av kompetenskluster som ytterligare skulle kunna stärkas, i syfte att öka konkurrenskraften i Sveriges fordonsindustri ytterligare. Denna studie redovisar därför så långt det är möjligt verksamheter där de finns geografiskt. För att inte missa viktiga samband inom koncerner har de stora fordonstillverkarna redovisats i ett separat avsnitt där deras verksamhet framgår.

Utgiven
2012-juni
Serienummer
VA 2012:06
Utgivare
Vinnova
Författare
Tage Dolk & JC Persson - Addendi AB
ISBN
978-91-86517-67-0
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
84

Senast uppdaterad 15 december 2022

Statistik för sidan