VIND Virtuell Integrerad Demonstrator för turbomaskiner

Diarienummer 2017-04860
Koordinator GKN AEROSPACE SWEDEN AB - Avd 9633 R&T Engineering Methods
Bidrag från Vinnova 6 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Nationella Flygtekniska Forsknings Programmet 7
Ansökningsomgång 2017-02942-en

Syfte och mål

Projektet VIND skapar en virtuell demonstrationsmiljö där akademi och industri kan mötas tekniskt och arbeta fram nya metoder och prova rimlighet och värde i nya teknologier. Inriktningen på arbetspaketen är sådan att deltagande institutioner skall kunna tillämpa sina djupa kunskaper i specialområden och se om de är tillämpliga i relevant miljö. Några konceptstudier av särskilt intresse har valts ut och drivs i projektet eftersom de på ett bra sätt bryggar över gapet mellan möjligheter som finns i laboratoriemiljö med hur behov och krav i motorn ser ut.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att leda till nya metoder och möjliga innovationer, samt en utbyggd virtuell demonstrator där information kan delas fritt inom projektet. Ur projektet kommer en förståelse för hur teknologier integreras i en flygmotor och ett koncept beskrivet i geometri och prestanda. Utbyggnaden av den virtuella plattformen förväntas ge bättre systemförståelse i akademin, och möjligheter att förstå forskningsframstegen inom industrin. Specifikt hur elgenerator kan integreras i flygmotorns kompressorsystem och de möjligheter som uppstår i detta.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetsinnehållet utgör en kombination av utveckla innovativa koncept i en virtuell motormiljö och modelleringen av den virtuella demonstratorn. Plattformen bygger vidare på NFFP 6 VINK projektet som var fokuserat på lågtryckskompressorn i en växlad fläktmotor. Flera partners deltar i stúdien där man delar på information i en sammansatt modell som är öppen inom projektet. Regelbundna möten hålls, både på verkliga och virtuella. Utnyttjande av delad data, där nyckeldata är tillgängligt på team place gör att en gemensam struktur kan utvecklas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.