Vård av KOL-patienter med kronisk respiratorisk insufficiens i hemmet

Diarienummer
Koordinator SICS, Swedish Institute of Computer Science AB - SICS Swedish Institute of Computer Science AB
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Ett långsiktigt syfte med arbetet är att de lösningar som implementeras ska vara skalbara till andra diagnoser och sjukdomar, därför har en viktig aspekt av förstudien varit att undersöka KOL som lämplig exempelsjukdom och utgångspunkt för en säker och fullskalig vårdlösning på distans. Resultatet av ett implementeringsprojekt är en säker lösning som även har testats inom flera organisationer och med patienter i flera landsting/regioner.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från arbetet inom A-projektet har bidragit till insikt om vad som krävs av tekniken både i hemmet och hos vårdgivaren. Vidare har vi kommit att fram till att KOL är en lämplig som första tillämpningsområde för vårdlösningen. Flera av de aktuella behoven är generella även för andra tillämpningsområden, och de diagnosspecifika bidrar till förståelse för hur man kan integrera diagnosspecifika lösningar i den generella telemedicinlösningen.

Upplägg och genomförande

Arbetet inom A-projektet har bedrivits genom att ett projektteam planerat och lett projektet. Flera organisationer har ingått i projektteamet. Studiemetoderna har varit workshops, intervjuer och litteraturstudier. Intressenter från industri och offentlig verksamhet har bjudits in till olika workshops med speciella teman . Workshops har hållits bland annat med patienter via Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, med läkare kring vårdfrågor samt med industrin för sensorlösningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02875

Statistik för sidan