Utveckling HCT-fordon Volvo; Energieffektivitet, framkomlighet, säkerhet och produktivitet

Diarienummer 2016-05383
Koordinator Volvo Technology AB - Advanced Technology & Research
Bidrag från Vinnova 12 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Effektiva och uppkopplade transportsystem - FFI
Ansökningsomgång 2016-04637-en

Syfte och mål

1. Minskad energiförbrukning är 15-30% beroende på transportslag och referens. 2. Resultatrapporter (månadsrapporter för HCT-Demofordon). 3. Förslag till första utgåva av samlade nordiska regelverksfrågor för HCT. 4. Uppdaterad beskrivning av 30-50 typfordon 5. En sammanställning av regler som projektet anser behöver tillkomma

Förväntade effekter och resultat

Att HCT kombinationer som är längre och/eller tyngre blir tillåtna på allmänna vägar. På så sätt realiseras de miljö- och samhällsvinster som projektet har påvisat.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet syftar till att möjliggöra utredning av utestående frågor inför införandet av fordonskombinationer tyngre än 64 ton och/eller längre än 25,25 meter. Detta görs med fokus på vikt-, volym- och blandat gods. Utveckling och test av layouter och teknik för fordonskombinationer tyngre är 64 ton och/eller längre än 25,25 meter. Ansökningar för teknisk provning, samt underlag för Nordiskt HCT regelverk. Resultatet rapporteras fortlöpande, genom egna och andra projekts prov- och forskningsresultat från pågående teknikutvecklings HCT-fordon och från ca 15 andra HCT-fordon.

Externa länkar

www.duo2.nu www.hct.nu

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.