Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Utsläppsmätning av entreprenadmaskiner genom IoT-baserad aktivitetskartläggning

Diarienummer
Koordinator BRON Innovation AB
Bidrag från Vinnova 1 950 000 kronor
Projektets löptid januari 2022 - augusti 2023
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång IoT för innovativ samhällsnytta, Prototyputvecklingsprojekt

Syfte och mål

Projektets syfte är att minska CO2-utsläpp från entreprenadmaskiner genom att ta fram nya möjligheter för effektivare upphandlingsmodeller och planeringssystem. Genom att synliggöra CO2-utsläpp skapas möjligheten att ta fram nya KPI:er och motivera nya drivkrafter som satsar på minskning av CO2-utsläpp. Projektets mål: Möjliggöra för utveckling av IoT-baserade lösningar inom entreprenadmaskiner med syftet att reducera och synliggöra CO2-utsläpp i planering, upphandling och redovisning.

Förväntade effekter och resultat

Ett entreprenadfordon kan genomföra ett stort urval av aktiviteter på grund av dess mångsidighet. Projektet kommer att paketera de olika sensorerna som används i en aktivitetssensornod som installeras och genomföra aktivitetsklassificiering i sensornoden genom Edge-IoT teknologi. När entreprenadfordonets aktivitet är klassificerat kan ett flertal intressanta värden beräknas. I detta projekt kommer fokus vara på CO2-utsläpp. Detta innebär att vi i realtid kan följa fordonets CO2-utsläpp utifrån pågående aktivitet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet inleds med en behovsanalys. Därefter påbörjas arbetet med utvecklingen av en aktivitetssensornod som samlar in data som kan korreleras med aktivitet inom Aktivitetsklassificering. Därefter påbörjas CO2-prediktion och innovationsutveckling där aktiviteterna från aktivitetsklassificieringen korreleras med andra faktorer genom en regressionsanalys. Projektet kommer arbeta med utvärdering och validering från att behovsanalysen är klar till dess att projektet avslutas. Genom hela projektet pågår projektledning, jämställdhet och kommunikation.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 februari 2022

Diarienummer 2021-04443

Statistik för sidan