Urban Girls Movement

Diarienummer 2017-04732
Koordinator GLOBAL UTMANING
Bidrag från Vinnova 2 100 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Social innovation - temasatsning
Ansökningsomgång Social innovation mot segregation

Syfte och mål

#UrbanGirlsMovement syftar till att förbättra flickors och unga kvinnors uppväxtvillkor i snabbt växande, socio-ekonomiskt utsatta, urbana områden, genom feministisk stadsplanering. Stadsplanering ar ett outnyttjat verktyg för att skapa ett mer jämställt samhälle, och behovet av ny kunskap och att kartlägga globala goda exempel är påfallande. Projektets utgångspunkt är ”planera staden utifrån tjejers behov, och den kommer fungera for alla”.

Förväntade effekter och resultat

Vi är övertygade om att prioritera unga kvinnor och flickor i stadsutveckling är avgörande för att städer och offentliga miljöer ska bli inkluderande och hållbara, och därmed ett effektivt verktyg mot segregation. Projektet kommer således att bidra till flera av Agenda 2030:s globala hållbarhetsmål; som bla mål 3 om hälsa och välbefinnande, mål 5 om jämställdhet, mål 10 om jämlikhet, mål 11 om hållbara städer, mål 16 om fredliga samhällen och mål 17 om partnerskap, både lokalt i våra kommuner, nationellt, samt för internationell inspiration.

Planerat upplägg och genomförande

Innovationslabbet syftar till att skapa en hubb i Botkyrka kommun där unga tjejer får möjlighet att utforma och förverkliga visioner om en mer jämställd och jämlik offentlig stadsmiljö. Unga tjejer i särskilt utsatta områden får en officiell röst i stadsplaneringen, och på sikt leder en mer jämlik och jämställd distribution av resurser, stadskvaliteter och tjänster i kommunen till inkludering och minskad segregation.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.