Uppföljningsmodell Norra Djurgårdsstaden (SRS)

Diarienummer 2011-02316
Koordinator STOCKHOLMS KOMMUN - Exploateringskontoret
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Projektets huvudansvar har varit följande: Identifiering av utmaningar och möjligheter och bildandet av en konstellation. Dessa mål har uppnåtts inom ramen för A-projeketet som nu skickar in en B-ansökan, Smart City SRS, med bredare konsortium som tillsammans identifierat möjligheterna och utmaningarna kring stadens vision och utvecklat arbetspaket som svarar mot de utmaningarna.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har skapat en starkare aktörsnätverk i Norra Djurgårdsstaden och förankrat visionen bland aktörerna. En sekventiell plan för hur implementeringen ska ske har beskrivits som innebär att energi, vatten och avlopp, avfall och transporter kommer att integreras i ett B-projekt för att sedan de övriga områdena i stadens hållbarhetsprogram som hållbara livsstilar och grönområden utvecklas i ett C-projekt.

Upplägg och genomförande

Projektet har följt en etablerade tidsplanen och har kretsat kring tre stora partnermöten under projektets gång med många arbetsmöten och workshops med leverabler inför kommande gemensamma möte. I de flesta av mötena har frågan kring andra relevanta aktörer lyfts fram och projektet har bjudit in alla aktörer som partnergruppen rekommenderat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.