Ultrakompakt AESA-teknologi för autonoma flygfarkoster

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Aeronautics
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - september 2022
Status Pågående
Utlysning Nationella flygtekniska forsknings programmet 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla ett kompakt, lättviktsbyggsätt för Aktivt Elektroniskt Styrda Antenner (AESA), för att möjliggöra framtida integration på mindre farkoster såsom små UAV:er och missiler, samt på nya integrationspunkter på flygplan. Inom detta projekt studeras främst avancerade halvledarmaterial, exempelvis GaN på SiC, ultra-kompakta mikrovågsbyggsätt och hantering av kompakta moduler, där värmeutvecklingen koncentreras på en mindre yta.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas stärka både Saab som företag och det svenska forskningsklustret med fokus på halvledarmaterial, integrerade högfrekvenskomponenter och dess applikationer; ett kluster som primärt utgörs av Chalmers och Linköpings Universitet. Projektet förväntas utvärdera och utveckla en förbättring i nuvarande GaN processer med avseende på högre integrationsgrad och kompaktare arkitektur. Målet är att kunna utveckla ett antal nyckelkomponenter som testas baserat på relevanta systemkrav.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i sex arbetspaket (WP). Saab har ansvar för arbetet med att definiera systemkraven i WP1, arbetet med termisk analys i WP5 samt ansvaret för design av kretsar och analys av dessa i WP6. Chalmers har ansvar för WP3 som handlar om processutveckling medan Linköpings Universitet ansvarar för WP4, där utveckling av material och epitaxi studeras. Chalmers och Linköping delar ansvaret för de mer teoretiska studierna och kunskapsfördjupningen i WP2. WP1 och WP2 startar direkt vid projektstart för att kunna ge indata till WP3 och WP4.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.