Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TRACE CERTAINTY (TRAnsition to a Circular Economy via CERTificAtion in INdusTrY)

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institutes of Sweden AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 845 025 kronor
Projektets löptid december 2020 - november 2021
Status Pågående
Utlysning Digital säkerhet och tillförlitlighet
Ansökningsomgång Standardisering som verktyg för ökad konkurrenskraft

Syfte och mål

Projektet ska testa cirkularitetsmått och hur dessa kan verifieras med ett riktigt produktsystem och riktig industriaktör. Ett protokoll för certifiering ska utvecklas baserat på arbetet och på lärdomar från andra fall. Eftersom projektet pågår parallellt med utvecklingen av den kommande ISO-standardiseringen ISO 59020 - Cirkulär ekonomi - Mätning och bedömning av cirkularitet, ska projektet också ge råd och insikter till standardiseringsarbetet.

Förväntade effekter och resultat

Det finns ett stort intresse på hur cirkularitet kan mätas och verifieras. Detta projekt syftar till att bidra till efterfrågan med att exemplifiera hur cirkularitet kan verifieras i ett konkret fall. Genom att visa hur cirkularitet kan verifieras och genom at etablera ett certifieringsprotokoll kan cirkularitet tas från teori till en verklig marknadsstyrka. Eftersom internationella standarder för circularitet är under utveckling kommer svenska aktörer att ha mer inflytande på processen och utfallet.

Planerat upplägg och genomförande

En studie med SKF på en riktig produkt ska bidra till utvecklingen av ett certifikationssystem med verifierbara cirkularitetsmått. Det praktiska stöds av stark teoretisk kunskap av RISE- och LTH-experter om cirkulär ekonomi och standardiseringsprocesser. Projektet omfattar 6 arbetspaket: AP 1: Konceptuell kartläggning av CE-perspektiv AP 2: SKF-fallstudie AP 3: Granskning av forskning om fallstudier (analyser & tester) AP 4: Verifierbarhet & certifieringsutkast AP 5: Implementering & spridning AP 6: Projektledning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 december 2020

Diarienummer 2020-04410

Statistik för sidan