Textilier från trä - den ekoeffektiva kombinerade fabriken för textilfibrer och pappersmassa

Diarienummer 2011-02898
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Borås
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - februari 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – Steg 1 initiering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2011