Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger tisdagen den 13 juni kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast onsdagen den 14 juni kl 8:00.

TermoNet

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Halmstad - Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 7 282 000 kronor
Projektets löptid januari 2021 - augusti 2023
Status Pågående
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Syfte och mål

Syftet med TermoNet är att skapa ett samverkande branschöverskridande innovationsekosystem, med målet att genom ett antal prototyper testa och verifiera nya innovationer nya kombinationer av teknik och affärsmodeller, som ännu inte har fått kommersiellt genombrott. Projektpartners kommer från branscher som normalt aldrig samverkar. Vår vision är att ”Fånga spillvärme, oavsett temp och frikoppla utbudet från efterfrågan i tid och plats.” Detta görs genom minimalt utnyttjande av primärenergi (el).

Förväntade effekter och resultat

HUVUDMÅL 1) Verifierade prototyper 2) Verifierade genomförandebarhetsstudier 1) Verifierade prototyper -Funktionen på delsystemlösningarna identifierade och verifierade med prototyper. -Kravspecifikationer och nya affärsmodeller verifierade. -Kompletta LoI/avtal utarbetade. 2) Verifierade genomförbarhetsstudier -Exportpotential verifierad och kvantifierad, för IT, FR, DE, NL. -Kompletta LoI/avtal utarbetade för att kunna besluta start/investering. -Kommunplaner för att fasa ut fossila bränslen i stadsdelar samt minskad flaskhals i lokala elnät.

Planerat upplägg och genomförande

ARBETSSÄTT MED UPPFÖLJNING & MÄTNING 1.Förstudier 2.Design/utveckling 3.Installation/tester 4.Utvärdering Alla parter följer och rapporterar enligt denna generiska process, både för produkt-, systemutveckling samt genomförbarhetsstudier, jämställdhetsarbete och exportfrämjande. ARBETSPAKET AP1 Administration, ledning och kommunikation AP2 Demosite Helsingborg AP3 Demosite Mölndal AP4 Utveckling av prototyper och/eller genomförbarhetsstudier AP5 Innovationsforskning inom AP2,3,4. AP6 Jämställdhetsanalys & åtgärder AP7 Exportfrämjande

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 30 maj 2023

Diarienummer 2020-01882

Statistik för sidan