Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

TermoNet

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Halmstad - Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 7 282 000 kronor
Projektets löptid januari 2021 - augusti 2023
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att utveckla, testa och verifiera ny samverkan, embryo av ”ecosystem-based platform value systems” för leverans av kombinerad värme och kyla till byggnader. Teknikleverantörer har också ökat samarbetet, kompletterat varandra i systemleveransförmåga, speciellt för ökad export. Initial bekräftelse av innovationsteori visar att mångfald ger mer omfattande (system)innovation. Huvudmål, verifierade prototyper och genomförbarhetsstudier, har nåtts. Detaljerad energimätning och aktörsinteraktion har gjort i de två demonstratorerna i Helsingborg och Mölndal.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten når uppsatta mål samt planerade aktiviteter. Forskningsartikel på väg att publiceras. Resultaten ger förväntade effekter, plus lite mer som resultat av ytterligare utförda aktiviteter. Exportaktiviteter överträffar kraftigt vår förväntan, med stor förväntad effekt. Den tekniska plattformen ger hållbar värme och kyla till boende. Spillvärme kan cirkulärt återvinnas över hela stadsområden, med mindre elförbrukning. Fjärrvärmeleverantören får en mer flexibel energikund, som kan lagra värmeenergi och som nöjer sig med leverans av låg temperatur på fjärrvärmen.

Upplägg och genomförande

Upplägget av TermoNet har baserats på ett strukturerat generiskt arbetssätt: 1) Förstudie, 2) Design/utveckling, 3) Installation/implementering/test, 4) Utvärdering. Arbetssättet har använts i 7 arbetspaket (AP): AP1 Adm, ledning, kommunikation, AP2 Demosite Helsingborg, AP3 Demosite Mölndal, AP4 Utveckling av prototyper och/eller genomförbarhetsstudier, AP5 Innovationsforskning kopplat till AP2, AP3, AP4, AP6. AP6 Jämställdhetsanalys & åtgärder (mångfald, diversitet), AP7 Exportfrämjande. Upplägg och genomförande har fungerat bra.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 augusti 2023

Diarienummer 2020-01882

Statistik för sidan