System för dynamisk matchning av flygunderhållsförmågor och taktiska behov med maskininlärning och stora data

Diarienummer 2017-04880
Koordinator SAAB Aktiebolag - Support and Services
Bidrag från Vinnova 3 690 400 kronor
Projektets löptid november 2017 - juli 2021
Status Pågående
Utlysning National Aeronautical Research Program 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Syfte och mål

Den alltmer dynamiska kontexten för framtida militära flygoperationer ger nya behov av att underhålls- och logistiksystem snabbt ska kunna svara upp mot förändringar i operativa behov, med bevarad resurseffektivitet. Underhålls- och supportsystem kommer därför behöva förmågan att samverka med andra system i nätverk, och projektet kommer att utforska kombinationen av maskininlärning och big-data-teknik, för att i denna kontext matcha taktiska behov mot underhållsresurser.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat är informationsmodeller, en databas och en maskininlärningsplattform, ett IVHM integrationsramverk som möjliggör integration av uppdateringar av teknisk flygplansstatus och ett publicerings/abonnemangs-koncept, samt maskininlärningsteknik för bedömning av teknisk flygplansstatus baserat på relevant information.

Planerat upplägg och genomförande

Upplägg och genomförande adresserar önskad TRL-höjning för denna domänspecifika applikation av BD och ML med focus på teknologisk anpassning och innovativ integration för genom att använda befintlig forskning och anpassa den till BD och HM-ramverk för underhåll och support, samordnad med befoforskning och utvärdering av den empiriska domänen och relaterade data.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.