Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Svenskt Medicinskt Språkdatalabb

Diarienummer
Koordinator Sahlgrenska Science Park AB
Bidrag från Vinnova 1 913 272 kronor
Projektets löptid december 2019 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Datadriven innovation
Ansökningsomgång Datalabb och datafabrik som nationell resurs - 2020

Syfte och mål

Svenskt Medicinskt Språkdatalabb skall vara en nationell experimentverkstad med syfte att tillgängliggöra medicinska språkdatamängder för nyttiggörande inom hälso-och sjukvård, tandvård samt datadriven forskning och innovation inom life science-sektorn. Projektet har ett tydligt användarfokus och målsättning att ta fram språkmodeller samt tekniska, juridiska och etiska processer som möjliggör delning av känslig träningsdata för AI-lösningar inom life science-sektorn.

Förväntade effekter och resultat

Projekt skall under sitt genomförande skapa: Ett nationellt svenskt medicinskt språkdatalabb med långsiktig plan för ägande och drift. En växande kunskapsnod där behovsägare, experter och intressenter möts och delar kunskap. Processer och licensmodeller för tillgång till datamängder och modeller som möjliggör tillämpning inom medicinsk NLP för hälso- och sjukvård och life science branschen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet planeras genomföras enligt följande: Fördjupad kravställning och behovsanalys. Inventering och utvärdering av befintliga data och modeller ur ett behovsperspektiv. Teknisk anpassning av data. Anpassning av modeller. Ta fram tränade modeller för språkförståelse av svensk medicinsk text inklusive dokumenterade utvärderingar för metod och modellval. Delning och tillgängliggörande av data. Modeller kommer i största mån publiceras med öppen källkod, samt vid behov även API:er. Spridning av resultat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 maj 2021

Diarienummer 2019-05156

Statistik för sidan