Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Stem cells on customized nanofiber matrix for production of extracellular vesicles

Diarienummer
Koordinator Cellevate AB
Bidrag från Vinnova 4 963 863 kronor
Projektets löptid februari 2022 - januari 2025
Status Pågående
Utlysning Nya och förbättrade biologiska läkemedel
Ansökningsomgång Nya och förbättrade biologiska läkemedel i sjukvården

Syfte och mål

Extracellulära vesiklar (EVs) har revolutionerande potential som en ny behandling av många sjukdomar, inklusive hjärtinfarkt, stroke, sårläkning och även som leveransvektorer inom genterapi. Fältet hindras dock av en brist på etablerade produktionsmetoder. Detta projekt syftar till att lindra dessa problem och generera ett genomförbart GMP-accepterat odlingskoncept för stamceller för produktion av EVs.

Förväntade effekter och resultat

Om vi lyckas odla HSCs och MSCs i större mängder och samtidigt bibehållen regenerativ potential, skulle detta göra det möjligt för flera EV-baserade, både akademiska och industriella enheter att använda tekniken och gå in i kliniska prövningar med mycket lägre kostnader med bättre produktionsmetoder EVs än vad som finns idag. Detta kan ha en stor inverkan på både branschen som helhet och för samhället där sjukdomar som tidigare inte gick att behandla kan nu behandlas.

Planerat upplägg och genomförande

Detta projekt är baserat på konceptet att Karolinska Instituetet först analyserar hematopoetiska och mesenkymala stamcellers extracellulär miljö med avancerade transkriptomiska metoder. Stamceller kommer från Karolinska Universitetssjukhuset. Sedan designas en syntetisk extracellulär matrix baserad på Cellevate’s egenutvecklade nanoteknologi utifrån resultaten för att skapa en relevant miljö för fysiologisk odling/expansion av stamceller i målet att producera stora mängder regenerativa EVs.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 februari 2022

Diarienummer 2021-04481

Statistik för sidan