Standarder för datadrivna processer i skolan

Diarienummer
Koordinator Swedish Edtech Industry AB
Bidrag från Vinnova 172 200 kronor
Projektets löptid april 2019 - oktober 2019
Status Avslutat
Utlysning Att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering
Ansökningsomgång Standardisering för att nå ut på nya marknader

Syfte och mål

Studien gör en analys av tillämpningen av nationella och internationella standarder i det svenska utbildningssystemet med en behovskartläggning. Detta för att beskriva hur edtechbolag skulle kunna använda standarder för att tillsammans med skolhuvudmännen öka mängden datadrivna processer i skolan och öka bolagens konkurrenskraft.

Resultat och förväntade effekter

En studie och en kartläggning har genomförts kring vilka verksamhetsdata inom skolan som behöver vara strukturerade på ett standardiserat sätt med beskrivning av vilka effekter det skulle ge. Nuläget kring behov av nationella eller internationella standarder beskrivs. Ett område har valts ut som exempel: informationsutbyte vid skolövergångar, som idag inte struktureras på ett standardiserat sätt. Med exemplet beskriver studien identifierade effekter och rekommenderar vilka nästa steg borde vara.

Upplägg och genomförande

En expertgrupp med bred kompetens inom området har arbetat i ett flertal workshops med att identifiera behov, ta fram en lägesbeskrivning av området samt framtagande av det konkretiserande exemplet: informationsutbyte vid skolövergångar. Ett researcharbete har gjorts och sammanställts, med ett öppet remissförfarande till ett flertal aktörer där effekter och rekommendationer har tagits fram och förankrats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 december 2019

Diarienummer 2019-01081

Statistik för sidan