Standarder för datadrivna processer i skolan

Diarienummer
Koordinator Swedish Edtech Industry AB
Bidrag från Vinnova 172 200 kronor
Projektets löptid april 2019 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering
Ansökningsomgång Standardisering för att nå ut på nya marknader

Syfte och mål

Avsikten med projektet är att göra en kartläggning av vilka verksamhetsdata inom skolan som behöver vara strukturerade på ett standardiserat sätt och beskriva vilka effekter det skulle ge. Vidare ska studien undersöka vilka svenska och internationella standarder som är tillämpliga inom området samt om det behöver utvecklas en nationell standard inom området samt beskriva hur svenska edtechbolag skulle kunna använda svenska och internationella standarder för att tillsammans med skolhuvudmännen öka mängden datadrivna processer i skolan.

Förväntade effekter och resultat

En behovskartläggning av fungerande standarder samt områden som saknar standarder. En beskrivning av positiva effekter av fungerande standarder. Rekommendationer till SIS TK 450 och andra aktörer inom skolväsendet var ett standardiseringsarbete bör inledas. Ett förankringsarbete hos berörda myndigheter, skolhuvudmän och företag.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i fyra faser: A. Kartläggningsarbete, 1 april 30 juni B. Visionsarbete, månad, 1 augusti 30 september C. Utforma rekommendationer, 1 september 30 september D. Remissförfarande, 1 oktober 31 oktober

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.