Social innovation i samhällsplanering

Diarienummer
Koordinator Göteborgsregionens kommunalförbund
Bidrag från Vinnova 2 467 989 kronor
Projektets löptid december 2017 - november 2019
Status Avslutat
Utlysning Social innovation - temasatsning
Ansökningsomgång Social innovation mot segregation

Syfte och mål

Människors tillgång till boende och viktiga samhällsfunktioner behöver bli mer jämlik på både regional och lokal nivå. Göteborgsregionen har tillsammans med RISE och kommunerna Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille och Stenungsund drivit projektet med målet att stärka social sammanhållning och minska boendesegregationen i Göteborgsregionen samt att öka tillgängligheten till den regionala bostadsmarknaden.

Resultat och förväntade effekter

För att minska boendesegregation och främja social hållbarhet har Göteborgsregionen tagit fram en verktygslåda för socialt hållbar samhällsplanering. Syftet med verktygslådan är att tillhandahålla metoder som kan anpassas och användas av kommuner i hela regionen samt i andra delar av Sverige. En förutsättning för att kunna arbeta framgångsrikt med metoderna i verktygslådan är ett tvärsektoriellt och medskapande arbetssätt. Det innebär ett samarbete mellan framförallt samhällsbyggnads- och sociala förvaltningar där alla perspektiv och kompetenser tas tillvara.

Upplägg och genomförande

Projektet skapade innovationslabb i två nivåer. På lokal nivå har sex metoder och arbetssätt utvecklats, testats, utvärderats och anpassats i fem kommuner. Arbetet har utförts av tvärsektoriella arbetsgrupper från olika förvaltningar i samverkan med exploatörer och aktörer från civilsamhället. I det regionala labbet genomfördes projektgemensamma workshops på tema: medskapande, målgrupper, prototyper och från labb till vardag. Syftet har varit att få till ett mellankommunalt kunskapsbyggande och kontinuerligt processtöd för de fem medverkande kommunerna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 januari 2020

Diarienummer 2017-04760

Statistik för sidan