Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Smart flöde av tillgångsinformation

Diarienummer
Koordinator Triona AB
Bidrag från Vinnova 1 833 000 kronor
Projektets löptid september 2020 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång SIP InfraSweden2030 - hösten 2019 Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen

Senast uppdaterad 22 mars 2021

Diarienummer 2020-00377

Statistik för sidan