Smart flöde av tillgångsinformation

Diarienummer
Koordinator Triona AB - Triona AB, Borlänge
Bidrag från Vinnova 1 833 000 kronor
Projektets löptid september 2020 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång SIP InfraSweden2030 - hösten 2019 Uppkoppling, digitalisering, automation och AI i transportinfrastrukturen

Senast uppdaterad 22 september 2020

Diarienummer 2020-00377

Statistik för sidan