Sensorintegration på bemannade och autonoma flygfarkoster

Diarienummer 2017-04871
Koordinator SAAB Aktiebolag - Aeronautics
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - november 2021
Status Pågående
Utlysning Nationella Flygtekniska Forsknings Programmet 7
Ansökningsomgång 2017-02942-en

Syfte och mål

Syftet med projektet är att undersöka strukturintegrerad antennsystem med ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt Projekts mål är att bygga en subsystem demonstrator med strukturintegrerade antenn

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att stärka flygindustrins konkurrenskraft; Chalmers kan behålla och ytterligare stärka sin ledande position i antenner; och SMF kommer att kunna få en snabb kompetensutveckling för applikationer som satellitsensorer. Projektet förväntas presentera antennelement som är lämpligt för luftburna sensorer; en ny typ av RF-koppling mellan elementet och elektroniken; nya multifunktionsmaterial som uppfyller mekaniska och elektriska krav och en delsystems demonstrator.

Planerat upplägg och genomförande

Strategi för uppnå projektets mål är kompetensen i fyra instanser sammanförs: Chalmers antennkonstruktions kompetens; strukturanalys och designavdelning för stora luftburen antennsystem från Saab; Innovair Cluster Structures och Manufacturing Technology och Innovair Cluster Sensors - Systems and Functions.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.