Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Sensorbaserad styrning av bioprocesser för infektionskontroll

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB
Bidrag från Vinnova 84 000 kronor
Projektets löptid mars 2023 - november 2023
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Framtidens processindustri-Datadriven och hållbar - hösten 2022

Syfte och mål

Projektet ”Sensorbaserad styrning av bioprocesser för infektionskontroll” syftar till att kartlägga behov i bioprocessindustrin och att identifiera sensorlösningar för online-/inline-monitorering och automatiserad åtgärd vid kontamination i bioprocesser. Det är ett genomförbarhetsprojekt med mål att skapa underlag för fortsatt utveckling av sensorbaserade lösningar för infektionskontroll.

Förväntade effekter och resultat

Om resultaten i förlängningen leder till fungerande kommersiella lösningar som kan ersätta de tidskrävande och manuella offline-lösningar som används för detektion idag, kan effekterna bli stora besparingar i kostnader och energi- och resursförbrukning, samt i ett globalt perspektiv minskad antibiotika- och kemikalieanvändning

Planerat upplägg och genomförande

Vi vill i projektet ta reda på varför och, utifrån det, skapa förutsättningar för att göra tekniken mer tillgänglig för industrin. Vi utgår därför från industrins utmaningar och samlar parter från bioprocessindustri, IndTech och forskningsinstitut för att sätta riktning mot realistiska och praktiskt användbara lösningar, både ur produktions- och teknikperspektiv. Vi kommer ha samtal med de industriella parterna och sammanställa resultaten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 mars 2023

Diarienummer 2022-03598

Statistik för sidan