Sensor-utläsningsystem för processindustrin

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB, Kista
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid augusti 2019 - april 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Digitalisering av industriella värdekedjor