S2TEP System-of-systems tradespace exploration

Diarienummer 2017-04838
Koordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Nationella Flygtekniska Forsknings Programmet 7
Ansökningsomgång 2017-02942-en

Syfte och mål

S2TEP-projektet syftar till att utveckla metoder för utforskning av ”tradespace” av komplexa system och system-av-system (SoS). ”Tradespace” är inte bara ett sätt att skapa och analysera flera designlösningar än nuvarande metoder möjliggör, det är också tänkt att vara en interaktiv visuell miljö, där man i realtid kan ändra, och snabbt se konsekvenser, av olika krav och kunna involvera fler aspekter än nu. Målet är att kunna utveckla robusta systemlösningar i ett föränderligt och långsiktigt perspektiv vilket numera är nödvändigt för produktutveckling inom flygindustrin.

Förväntade effekter och resultat

Detta projekt kommer att ge medel och metoder för att skapa ”tradespace” för att hantera tidig utveckling av SoS. Resultat från projektet kommer vara tillämpbara inom andra områden. Resultaten kommer att vara: Systematisk metod för att befolka ”tradespace” med kvalitativt och kvantitative data Visuell analys och interaktiv design rymt utforskning med realtid ”what-if” scenario Metoder för att, definiera, utforska och simulera SoS Demonstration av ”tradespace” utforskning Vetenskapliga publiceringar för att sprida resultaten.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer startar med insamling av kunskap från litteraturstudier och Saab för att skapa den teoretiska grunden. Detta kommer att användas för att utveckla de olika arbetspaketen. För att säkerställa att det metoder som utvecklas är tillämpliga kommer ett representativt testfall användas, detta kommer vara gemensamt med HySim och Smart projekten. Kontinuerligt arbete kommer att utföras med Saab och gränsgångare för att säkerställa industriell relevans. Resultaten av detta projekt kommer att spridas av workshops / seminarier och vetenskapliga publikationer.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.