Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ReRail- Nytt resurseffektivt rälssystem

Diarienummer
Koordinator Rerail AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2021 - maj 2022
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång Lösningar för snabbare utveckling av transportinfrastrukturen

Syfte och mål

Målet med detta projekt är att demonstrera och kvalificera ReRail i fullskala provdrift, samt att säkerställa implementation i ett industriellt system och användning. Det övergripande målet är att ReRail ska bli en godkänd produkt som går att sälja till infrastrukturägare i hela Europa, för att minska slitage och underhållskostnad på räler.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från projektet visar att det finns en stor potential för att ReRail kan bli en ny, kvalitetssäkrad, och miljövänlig räl som minskar materialförbrukning, underhållsinsatser och underhållskostnader. ReRail kan på sikt bli det mest hållbara livstidsförlängande konceptet för järnväg, emedan rälen är en grundförutsättning för ett fungerande järnvägssystem.

Upplägg och genomförande

Projektet innehåller tre arsbetspaket förutom projektledning och rapportering. Dessa är: Uppföljning av pågående provdrift och kvalificering i fullskalig test Kartläggning av regelverk med eventuella nya kriterier för drift och underhåll Uppskalering, affärsplan som ska resultera i en affärsplan för ReRail som inkluderar framtida samarbetspartners, en plan för hur ReRail succesivt ska få ökad tillämpning och användning genom att påvisa ökad hållbarhet och lönsamhet

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 juni 2022

Diarienummer 2021-01066

Statistik för sidan