Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ReRail- Nytt resurseffektivt rälssystem

Diarienummer
Koordinator Rerail AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2021 - maj 2022
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för snabbare utveckling av transportinfrastrukturen

Syfte och mål

Syftet med projekt är att utveckla/definiera en implementationsplan, uppskaleringsplan och produktproduktionssystem med tillhörande partners och leverantörer för den nya rälsprodukten ReRail, som innebär att slitet rälhuvud ersätts med en borstålskappa. Det övergripande målet är att ReRail blir en produkt som säljs till infrastrukturägare i hela Europa för att minska slitage och underhållskostnad. Målet med detta projekt är att demonstrera och kvalificera ReRail i fullskala provdrift, samt att säkerställa implementation i ett industriellt system/användning.

Förväntade effekter och resultat

ReRail representerar en ny teknologi och metoder för reparation och livtidsförlängning av befintlig transportinfrastruktur vilket ger både miljömässiga som ekonomiska vinster. Preliminära analyser visar att underhållskostnaderna kan halveras och livslängden ökas. Störst effekt/värde av ReRail antas ske i delar av järnvägssystemet där ytslitaget är stort som vid exempelvis belastning av tung trafik och snäva kurvor (ett bra exempel i Sverige är malmbanan med upp till 32,5 ton axellast).

Planerat upplägg och genomförande

Projektet innehåller tre arbetspaket förutom projektledning. Dessa är: 1. Provdrift i reguljär drift för att validera att ReRail har bättre egenskaper än en standardräl. 2. Implementering av ReRail i järnvägssystemet med avseende på nya kriterier för detektering av sprickbildning, förändring av underhållsåtgärder, påverkan på spårledningsförmåga, skarvningsmetoder samt byte av ReRail kappa i trafikerat spår. 3. Uppskalering som resulterar i en affärsplan som inkluderar framtida samarbetspartners, och en plan för succesivt ökad tillämpning och användning.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 maj 2021

Diarienummer 2021-01066

Statistik för sidan