PROCEED: Public Procurement with a Circular Economy EDge

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Viktoria, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - februari 2020
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Syfte och mål

Projektmålet var att bidra till en övergång till CE i Sverige med att utveckla en cirkulära offentliga upphandlingar (COU) process med cirkularitetsmått och management standarder. Ingen deltagare lyckades genomföra COU processen i sin helhet av olika skäl: 1) Projekttiden var för kort för att genomföra COU; 2) Leverantörer visade motstånd till den föreslagna cirkularitetsmått C 3) C-måttet passade endast i vissa fall och inga andra CE mått fanns på plats; 4) Det fanns praktiska hinder som måste förändras för att en ny process som COU kan tillämpas

Resultat och förväntade effekter

Projektet var framgångsrikt eftersom alla parter ökade kunskapen om COU och dess komplexitet. Det har också gjort det möjligt för deltagarna att närma sig COU med stöd av en innovativ metod som var resultatet av en samkreativ strategi. Vidare väckte yttrandedokumentet som publicerades på Svenska Dagbladet intresset för Delegationen för cirkulär ekonomi vilket resulterade i en begäran om samarbete om behovet av att mäta cirkulariteten och dess standardisering.

Upplägg och genomförande

Projektet innehöll fem arbetspaket, varav ett var för projektledning och de övriga andra aktiviteter. Projektpartnerna deltog i individuella coachingsessioner och gemensamma workshops för att lära sig cirkularitetsprinciper och testa COU-processen. Forskningsteamet var ansvarig för projektet och dess leveranser enligt de uppsatta kriterierna för budget, tid och kvalitet. Teamet utvecklade och förfinade arbetsdokument (t.ex. en verktygslåda) med input och lärdomar från partners, och senare kommunicerade resultat och gjorde slutrapporteringen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 juni 2020

Diarienummer 2018-04696

Statistik för sidan