PROCEED: Public Procurement with a Circular Economy EDge

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE - Viktoria, Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - februari 2020
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Syfte och mål

Målet är att offentliga aktörer skall kunna använda cirkulär offentlig upphandling (CPP - Circular Public Procurement) för att proaktivt driva övergången till en cirkulär ekonomi. Detta uppnås genom att etablera en effektiv och innovativ metod som innefattar ett cirkularitetsmått och ledningssystem som är väletablerade (ISO 14001 för miljöledningssystem) och framstående / lovande (ISO 20400 för hållbar upphandling). Den innovativa metoden syftar till att säkerställa kontinuerlig förbättrad cirkularitet mellan upphandlingsrundor för ett och samma erbjudande.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ger parterna erforderlig kunskap och praktik i cirkulär upphandling, och möjlighet att bli föregångare i att skifta till en cirkulär ekonomi. Detta bidrar till att göra Sverige ledande för en sådan övergång på internationell nivå. Genom att också främja samarbetet mellan offentliga upphandlare och leverantörer i anbudsförfarandena är det sannolikt att minskad användning av råmaterial och avfallsproduktion uppnås samtidigt som man uppmuntrar utvecklingen av produkt- och tjänste-innovationer och därmed av hållbara cirkulära affärsmodeller i näringslivet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs under en 15-månadersperiod med början i december 2018 och innefattar ett forskningsteam från RISE Viktoria som samordnar ett konsortium av 5 offentliga aktörer: RISE AB, Helsingborgs stad, Luleå kommun, Jönköpings kommun och Växjö kommun. Projektaktiviteterna kommer att inriktas på följande: En litteraturgenomgång för att därefter skapa en CPP-verktygslåda (Arbetspaket 1); bedömningen av ev. existerande CPP-praxis (AP 2); en test av CPP (AP 3); Analys, spridning och kommunikation nationellt och eventuellt internationellt (AP 4).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 december 2018

Diarienummer 2018-04696

Statistik för sidan