Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Passagerarsäkerhet i bil - till nästa nivå

Diarienummer
Koordinator Volvo Personvagnar AB - Avd 91400, Bilsäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 10 364 750 kronor
Projektets löptid november 2020 - juni 2024
Status Pågående
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI - juni 2020

Syfte och mål

Komplexiteten för passagerarskydd i bil ökar med högre grad av automatisering och nya mobilitetslösningar, med ytterligare möjliga sittställningar, samt nya säteskonfigurationer och bilnyttjande/-ägande. Passageren har en större frihet att byta sittställning än föraren. I syfte att förbättra krockskyddet för mångfalden av variationer i verkligheten, är det övergripande målet att bygga kunskap och skapa utvärderingsmetoder för ökad säkerhet för bilpassagerare i olika storlekar och sittställningar, med fokus på bältesinteraktion.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ämnar utveckla metoder, inkl. humanmodeller och tillämpa dessa för skyddsprincipsutvärdering för utveckling av framtida skyddssystem i bil. Detta kommer bidra till minskning av skadade bilpassagerare, speciellt med fokus på utmaningarna med den ökande graden av automatisering och delad mobilitet. Genom publikationer och interaktion med internationella forskare bidrar projektet till Sveriges ledande position inom trafiksäkerhetsforskning, specifikt med framskridande forskning om koppling mellan human factors och krocksäkerhet.

Planerat upplägg och genomförande

Bältesanvändning, dess position och funktion under krock för bilpassagerare i olika storlekar och sittställningar är i fokus. Detta görs genom observationsstudier och tester av hur olika passagerare sitter i bilar, utveckling och användning av virtuella humanmodeller i olika storlekar, åldrar och kön, samt internationellt samarbete och nära arbete med industriell tillämpning. De två doktoranderna kommer att utveckla en familj av humanmodeller, respektive generera ny forskning om passagerares sittställning och aktiviteter och dess interaktion till krocksäkerhet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 maj 2023

Diarienummer 2020-02943

Statistik för sidan