Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Omställning till cirkulär ekonomi - Hur kan lantbrukssektorn bidra?

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Halmstad - Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 963 939 kronor
Projektets löptid januari 2019 - oktober 2020
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Syfte och mål

Syftet med projektet var att undersöka förutsättningarna för cirkulär ekonomi inom lantbruket genom en utvecklad biogasproduktion. Det finns goda förutsättningar för en sådan utveckling i Falkenberg kommun men byråkrati och krångligt regelverk samt brist på stöd och uppmuntran gör att många projekt aldrig blir av. Projektet drar slutsatsen att det behövs en funktion (facilitator) som kan samla aktörer och myndigheter med olika roller i processen och som kan belysa möjligheter, se samarbeten och undanröja hinder som hämmar affärmodellsutveckling på företags-och branschnivå.

Resultat och förväntade effekter

Effekter av genomfört projekt kan bli en större mängd producerad, använd eller såld biogas i Falkenbergs kommun. Företagsutvecklingen kan resultera i ett antal nya projekt och ansökningar om stöd som i sin tur skapar arbetstillfällen och lokal produktion av fordonsbränsle. Ökad biogasproduktion bidrar till klimatmålen på flera sätt och detta kan kvantifieras i minskade utsläpp av CO2 ekvivalenter. Om projektets resultat implementeras kommer affärsmodellsutveckling bidra till att mer biogas produceras på gårdar och mer näring cirkuleras genom användning av biogödsel.

Upplägg och genomförande

Projektets upplägg med workshops, enkäter och intervjuer med olika aktörer inom kommunen var framgångsrikt eftersom det gav en god bild av situationen och vilka hinder och drivkrafter som finns för en omställning till cirkulär ekonomi inom lantbruket. Aktörernas olika roller och möjligheter att bidra till omställningen visade också på behovet av en facilitator som kan arbeta oberoende med politik, myndigheter och företag. Vilken roll facilitatorn slutgitigt ska spela, var den ska placeras och vilken kompetens den bör ha behöver diskuteras vidare och samordnas mellan aktörer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 november 2020

Diarienummer 2018-04684

Statistik för sidan