Omställning och skalbarhet

Diarienummer
Koordinator Zenit Design Group Aktiebolag - Zenit Design
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - december 2019
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Syfte och mål

Mål - att med servicedesignmetodik kartlägga och konkretisera vägen mot en mer cirkulär biobaserad ekonomi. Syfte - projektet skall möta behov av förändring mot mer innovationsdriven cirkulär biobaserad ekonomi. Projektet avser att förtydliga och definiera befintliga strukturer, föreslå förändrade beteenden, angreppssätt och sträva efter att nå nya rutiner. Projektets ambition är att se tydligare sammanhang, bryta ner irrationella strukturer, rationalisera, förenkla och utveckla ett mer hållbart innovativt miljöarbete.

Förväntade effekter och resultat

Att med servicedesignmetodik skapa förutsättningar i verksamheter att se bortom hinder och befintliga strukturer. Utveckla nya insikter och en förståelse för hur beteendeförändringar kan ge bättre möjligheter att utveckla mer biobaserad och cirkulär ekonomi. Projektet strävar efter att undanröja hinder för expansion av cirkulära och biobaserade lösningar och affärsmodeller.

Planerat upplägg och genomförande

WP 0: Förstudie - Upplägg och förutsättningar WP 1: Nulägesanalys -Kartlägga utmaningar/hinder P1: Presentation partnerskapet WP1 WP 2: Fördjupning - Avgränsning/prioritering - Val av projekt/case för fördjupning - Analysera konkreta projekt/case - Identifiera hinder och möjligheter i de valda projekten/casen. - Fokusområden - Arbetsmetoder och teamsammansättning P2: Presentation partnerskapet WP2 WP3: Lösningsförslag och slutsatser - Hindrande faktorer - Möjligheter inom valda fokusområden - Sammanställning P3: Presentation partnerskapet WP3 WP4: Spridning

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 december 2018

Diarienummer 2018-04718

Statistik för sidan