Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Observationsdrönare för utryckande verksamheter

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 1 417 525 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Avslutat
Utlysning Framtidens drönare
Ansökningsomgång Drönare för individer och samhälle

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att utveckla ett sensorbaserat navigationssystem för autonoma drönare som kan nyttjas av räddningstjänsten. Drönaren skall på egen hand, utan kvalificerad operatör, ta sej till en brand eller olycksplats och därifrån förmedla direktbilder till en ledningscentral för att på så sätt rädda liv genom att förbättra samordning och effektivitet. Det kan konstateras att projektplanen hållits i det stora hela.

Långsiktiga effekter som förväntas

En prototyp som kan utföra autonoma uppdrag i komplexa miljöer togs fram och validerades tekniskt. Prototypen demonstrerats även live under ”Demodagarna 2019” på Drone Center Sweden i Västervik i maj 2019 och vi fick positiv återkoppling andra deltagare. För närvarande pågår diskussioner, med fler aktörer, med syfte att föra projektet vidare.

Upplägg och genomförande

En “agil” utvecklingsmetodik har tillämpats. Detta visade sej fungera väl då arbetets natur krävt löpande justeringar av prioriteringar. Samarbetet mellan Everdrone, Chalmers Industriteknik och Räddningstjänsten har fungerat bra. En lärdom är att det är en utmaning att ha teamet distribuerat mellan olika kontor. Ibland varit det varit svårt att boka in möten med Räddningstjänsten, på grund av hög arbetsbelastnining, en svår sak att hantera annorlunda eller dra någon direkt lärdom av.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 april 2018

Diarienummer 2018-01738

Statistik för sidan