Observationsdrönare för utryckande verksamheter

Diarienummer 2018-01738
Koordinator Stiftelsen Chalmers Industriteknik
Bidrag från Vinnova 1 420 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - juni 2019
Status Pågående
Utlysning Framtidens drönare
Ansökningsomgång Drönare för individer och samhälle

Syfte och mål

Räddningstjänsten tror att drönare kan ha stor potential för att effektivisera räddningsinsatser vid brand- och olycksplatser, något som kan leda till både sociala och ekonomiska vinningar för samhället. Dagens lösningar är relativt simpla och använder sig huvudsakligen utav GPS för positionering, vilket varken ger hög precision eller den aktiva säkerheten som krävs för manövrering i närheten av människor och hinder. Målet är att utveckla och demonstrera ett navigationssystem för autonoma drönare vilket kan användas av räddningstjänster vid brand eller andra nödsituationer.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade resultat från projektet är robust navigationssystem för autonoma drönare, vilket innebär - Verifiering av att startplatsen är fri från människor och andra hinder samt beräknar den säkraste flygrutt - Navigation till den specificerade platsen för incidenten enligt den angivna rutten - Korrigering av den fastställda rutten vid oförutsagda hinder och aktivt undviker alla typer av hinder så som människor, byggnader, bemannade flygplan mm - Verifiering av att landningsplatsen är passande och fri från människor och kunna utföra en säker landning på den designerade platsen

Planerat upplägg och genomförande

Den schemalagda planen inkluderar två faser: Maj-December 2018 Utveckling av ett robust navigationssystem, vilket tillåter användandet av autonoma drönare som observatörer vid nödsituationer. Januari Juni 2019 Kontinuerliga tester, stabilisering av mjukvaran och de framtagna algoritmerna, samt testa hur robust systemet är på testbanor.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.