Nytt kvalitetssystem för integrerad processtyrning för svetsade konstruktioner (Q-IN-MAN)

Diarienummer 2017-05533
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 3 600 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - december 2020
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång 2016-05469-en

Syfte och mål

Projektet ska möjliggöra ett nytt sätt att arbeta med kvalitetssäkring av svetsade produkter. I tidigare projektet FFI-ONWELD utvecklades teknik för automatiserad kvalitetsbedömning av svetsar med laserscanning. Hur ska kvalitetsarbetet organiseras för största potential? Vilka parametrar är mest styrande för last och livslängd och bör därmed fokuseras på? Hur mycket data behövs för att säkerställa kvaliteten och hur ska datamängden hanteras? Hur ska anpassning till, eller av, gällande kvalitetsnivåer i standarder göras? Detta är några av de frågor som projektet ska svara på.

Förväntade effekter och resultat

Genom att upprätthålla en hög kvalitet på svetsförband i tillverkningen kan man spara 20-40% vikt i svetsade strukturer genom att minska överdimensionering och tillåta högre belastningar genom att använda avancerade höghållfasta stål med minskad tjocklek. En framgångsrik introduktion av nya, mer exakta inline-tekniker som WELDASSIST-systemet möjliggör ytterligare viktoptimering av komponenter med bibehållen eller ökad livslängd. Detta ger en mer hållbar tillverkning av produkter, med mindre skrotning, förbättrad livslängd och lägre miljöpåverkan som resultat.

Planerat upplägg och genomförande

Rådande kvalitetssystem hos projektdeltagarna kommer att inventeras och förslag till anpassning för utnyttjande av tekniken kommer att arbetas fram. Detta kommer att resultera i en generisk guideline för implementering av automatiserad kvalitetssäkring av svetsar i produktion. Både tekniken och kvalitetssystemet ska utvärderas hos deltagarna i industriell produktion. Kopplingen mellan uppmätt defekt och utmattningshållfasthet ska klargöras genom provning. Denna information ska nyttjas då anpassning av kvalitetskrav till gällande normer ska göras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.