Nästa generations beräkningsplattform för sensorsignalbehandling och avionikfunktion

Diarienummer 2017-04891
Koordinator SAAB Aktiebolag - Aeronautics
Bidrag från Vinnova 4 200 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - februari 2022
Status Pågående
Utlysning Nationella Flygtekniska Forsknings Programmet 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Syfte och mål

Det finns behov av en ny typ av hårdvaruplattformsarkitektur för att möta framtida krav på mer beräkningsprestanda, möjlighet att samlokalisera olika typer av beräkningar, samt skapa skalbara och framtidssäkra avioniksystem (som stöder skiften i teknologi). Projektet avser utveckla möjliga lösningar för framtida distribuerade hierarkiska nätverksbaserade beräkningsplattformar för att möta trender inom systemdesign som går mot omkonfigurerbara plattformar för alla typer av beräkningar, där plattformarna enkelt ska kunna skalas för ökad prestanda.

Förväntade effekter och resultat

Projektet levererar metodik för tidig bedömning och utvärdering av egenskaper för ett hierarkiskt nätverk med beräkningsnoder baserat på t.ex. System-on-Chip teknologi. Projektet utvärderar metodik och levererar: 1) Teoretisk utvärdering av metodiken och dess förmåga till skalning. 2) Demonstrerar metodiken utifrån både mindre och större plattform arkitektur med beräknings och nätverkskomponenter baserade på tillgänglig System-on-Chip teknologi.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är ett av tre som definierats inom klustret mjukvaruintensiva system för att tillsammans adressera beräkningskapacitet, uthållighet, informationssäkerhet, tillförlitlighet och designkostnad från olika håll. Vi avser att demonstrera fördelarna med denna framtida hårdvaruplattformsarkitektur för tre områden: 1) Grundläggande avionikfunktion. 2) Beräkningsintensiva sensorfunktioner som idag exekverar i sensorer/aktuatorer. 3) Ett nytt område för framtida autonomifunktioner, som förväntas ha mycket omfattande databearbetningsbehov.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.