Maximera nyttiggörande av det Nationella AI-ekosystemet

Diarienummer
Koordinator Zenuity AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - april 2020
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Arbeta tillfälligt i annan bransch - innovation inom artificiell intelligens (AI)

Syfte och mål

Utveckla vår förmåga att maximera nyttan av att verka i ett nationellt ekosystem utifrån lärdomar av internationell ”best practice,” och fortsätta att aktivt och konkret bidra till Lindholmen Science Parks arbete med uppbyggnaden av den nationella satsningen AI Innovation of Sweden så att den utvecklas till en internationellt konkurrenskraftig miljö för företag att fortsätta att bygga upp utveckling i.

Förväntade effekter och resultat

En tydlig bild, med exempel, av vad som är möjligt att uppnå för företag som är aktiva i nationella ekosystem, och för satsningar motsvarande den svenska nationella satsningen. Beskrivning av hur man lyckats med det. Kunskap och synpunkter på datafabrikskonceptet och hur detta kan utvecklas vad gäller infrastruktur, innehåll, forskningsfrågor, och tillgänglighet. Generiska modeller för samverkan mellan industri och akademi inom AI och erfarenheterna kring dessa Identifiera trender, samt nya internationella AI satsningar Arbete med rekrytering av nyckelpersoner

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs dels genom vistelser på MIT, och vid andra internationellt ledande AI-ekosystem som är kända redan nu, och som kan komma att identifieras under de första månaderna i projektet. Det omfattar bl.a. ett antal resor till USA och en resa till Ryssland (där MIT etablerat CREI-konceptet) för utvärdering av resultat och erfarenheter. Huvuddelen av resedagarna förläggs vid MIT.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 oktober 2018

Diarienummer 2018-04357

Statistik för sidan