LVC-Simulering för Förbättrad Träningseffektivitet

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - Aeronautics
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Nationella flygtekniska forsknings programmet 7
Ansökningsomgång NFFP7: Forskningsprojekt inom flygteknik

Syfte och mål

Detta projekt kommer studera användning av maskininlärning för att generera beteenden för datorgenererade entiteter (CGF) med syfte att stödja simulering enligt konceptet Live, Virtual & Constructive (LVC-simulering). LVC-simulering innebär att man kopplar samman riktiga flygplan, markbaserade system och soldater (Live), bemannade simulatorer (Virtual) och datorstyrda entiteter (Constructive). Projektets mål är att förbättra pilotträningen genom att erbjuda mer attraktiva LVC-träningsscenarion, och därmed förbättra effektivitet och beredskap inom flygvapnet.

Förväntade effekter och resultat

LVC-simulering har potential att kraftigt sänka kostnaden för Live-träning genom att minimera mängden riktiga system och personal som krävs för att genomföra komplexa träningsscenarion. Detta projekt kommer att utöka nuvarande state-of-the-art för maskininlärningstekniker och applicera dessa inom domänen militär flygträning. Projektet kommer att utveckla effektiva metoder för att generera ett brett spektrum av intelligenta, adaptiva datorstyrda allierade och motståndare som kan stimulera stridspiloter i träning.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet består av fem arbetspaket. Ett inledande arbetspaket genomför en litteraturstudie av forskningsfronten, som underlag för fortsatta studier i efterföljande arbetspaket. Två arbetspaket, utförda i sekvens, utvecklar algoritmer för inlärning av CGF-beteenden i enkla respektive komplexa miljöer. Ett arbetspaket, som löper parallellt med arbetspaketen för algoritmutveckling, syftar till att med stöd av piloter i Saabs simulatorer utvärdera den träningseffektivitet som kan uppnås med de algoritmer som utvecklats. Ett arbetspaket hanterar projektledning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 november 2017

Diarienummer 2017-04885

Statistik för sidan