LIVAR - Livslängdsoptimering av räler

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 790 000 kronor
Projektets löptid maj 2019 - maj 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030
Ansökningsomgång Lösningar för en hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla ny konkurrenskraftig och innovativ reparationsteknik för att bidra till kraftigt förlängd livslängd på räls och således minska tiden för underhåll av järnvägsräls. Idag byts utnötta räler och ersätts med nya, vilket leder till stora kostnader, långa stopp i tågtrafiken och stor klimatpåverkan. Målet är att utveckla och anpassa elektroslaggsvetsning för reparation av långa rälsträckor för att underlätta och effektivisera reparation av räls.

Förväntade effekter och resultat

Förväntad effekt är att Trafikverket får underlag för att kunna satsa på reparation före utbyte av längre räler. Förväntat resultat är att kunna presentera en optimerad metodik för reparation av räler ute i spåret. Goda resultat kommer skapa internationell attraktion och leda till ökad konkurrenskraft hos svenska transportinfrastruktursektorn genom innovativ påsvetsmetodik som en hållbar lösning inom underhåll. Förväntade resultat är att uppnå tillräckligt hög produktivitet vid påsvetsning för att inte bara uppnå låg klimatpåverkan utan också skapa en ekonomisk vinst (LCC).

Planerat upplägg och genomförande

ESAB i kollaboration med Swerim kommer fokusera på att uppnå hög produktivitet och stabilitet på elektroslaggprocessen. Produktiviteten förväntas att minst dubbleras jämfört med ordinarie påsvetsprocess. Parallellt kommer även lämplighet av olika tillsatsmaterial utvärderas av Swerim genom bl.a. analys av tvärsnitt och mekaniska egenskaper. Infranord och Trafikverket tillhandahålla räler, kravställningar och ta fram en enklare LCC analys.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 april 2019

Diarienummer 2019-01131

Statistik för sidan