Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Lignin/nanocellulosa-hybridmaterial som multifunktionell ingrediens vid kosmetikaformulering

Diarienummer
Koordinator RISE INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2019 - juli 2021
Status Avslutat
Utlysning Sweden Brazil Innovation Initiative
Ansökningsomgång Samverkan med Brasilien (SENAI) för bioekonomi projekt höst 2019

Syfte och mål

Syftet med projektet var att undersöka potentialen av nanocellulosa innehållande lignin (LCNF) som en naturlig multifunktionell ingrediens i kosmetiska formuleringar. Både kommersiell oblekt massa från Sverige och jordbruksrester från frukter i Amazonas i Brasilien användes. Processade material formulerades som en kräm och utvärderades med avseende på viskositetshöjande egenskaper, stabilitet, samt fuktgivande, antioxiderande, antibakteriella och UV-skyddande egenskaper samt perceptionsupplevelsen vid användning.

Resultat och förväntade effekter

Nanocellulosamaterialen med (LCNF) och utan (CNF) lignin fungerade som en naturlig viskositetshöjare i krämformuleringarna. Trevliga, lätt smörjbara krämer utan klibbig efterkänsla kunde göras men med en tendens att känna partiklar, speciellt med krämerna som innehöll lignin. Även en trend i fuktgivande egenskaper kunde ses. Karboxymetylerad behandling av massan uppvisade material med högst stabilitet, och på samma nivå som kommersiella krämer vid de testade betingelserna. Vid den koncentration som användes i formuleringarna uppmättes ingen funktionell bioaktivitet.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av fem arbetspaket med definierade leveranser, d.v.s. projektledning (WP1), produktion av massa från brasiliansk restbiomassa (WP2), produktion och karakterisering av LCNF/CNF (WP3), formulering och karakterisering av kosmetiska formuleringar (WP4) och marknadsstrategier (WP5). Den LCNF/CNF som tillverkades i Brasilien skickades till Sverige för att formuleras och krämformuleringar skickades till Brasilien för viss karakterisering och utvärdering. Mer tid borde ha planerats för potentiella problem och förseningar med leveranser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 augusti 2021

Diarienummer 2019-05062

Statistik för sidan