LEDA-GRÖNT: Grön innovationsledning för hållbar industri

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Industriell teknik och management
Bidrag från Vinnova 1 600 000 kronor
Projektets löptid november 2019 - december 2021
Status Pågående
Utlysning Innovationsledning och organisering – nyttiggörande av kunskap för ökad innovationsförmåga
Ansökningsomgång Innovationsledning och organisering - nyttiggörande av kunskap för ökad innovationsförmåga, 2019

Syfte och mål

Projektet LEDA GRÖNT avser att "industrialisera" och sprida verktyget Green Performance Map (GPM) som visat sig fungera väl för att engagera produktionsteam i praktiskt miljöförbättringsarbete. Arbetsplatsers olika förutsättningar stöds av anpassad innovationsledning för att nå bästa resultat. Projektet avser därför att vidareutveckla ett Green Kaizen ramverk (med bl a guidelines, metodstöd och utbildningsmaterial) som stöd för grön innovationsledning på strategisk och operativ nivå, samt att testa och validera materialet på AstraZeneca, Scania, Alfa Laval & Inmotion.

Förväntade effekter och resultat

LEDA-GRÖNT stödjer företags miljöförbättringsarbete och minskar därmed resursanvändningen och CO2-avtrycket genom att utbilda och träna ledare i grön innovationsledning. Detta sker med stöd av en miljöförbättringsmetod (GPM) och ett metodramverk (Green Kaizen) som vidareutvecklas och industrialiseras för att ingå i KTH Leancentrums produktportfölj. En plan för lansering av Green Kaizen GPM erbjudandet tas fram genom Leancentrum (inkluderat dess samarbete med ProduktionsLyftet och andra företagsnätverk).

Planerat upplägg och genomförande

Projektet följer implementeringen i caseföretagen (Pilot 1-3) och kompletterar GPM med Green Kaizen inkl stöd för coachande ledarskap för miljöinnovation, stödsystem för miljörelaterad PDCA, och SME-anpassning. PA1: AstraZeneca - pilot och verktygsanpassning samt utveckling av handledarmaterial och guidelines. PA2: Scania - pilot och anpassning 2. Metodikförändringar. PA3: Inmotion och AlfaLaval - pilot, anpassning 3 för SME samt sluttest. EF: Erbjudande Framtagning - standardiserat bildmaterial, handledning, kommunikation och spridningstest.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 oktober 2019

Diarienummer 2019-02960

Statistik för sidan