Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

JämtJÄMLIKT- Certifieringssystem för jämlika offentliga miljöer

Diarienummer
Koordinator TENGBOMGRUPPEN AKTIEBOLAG - Tengbom, Helsingborg
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid maj 2019 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång Innovationer för ökad jämställdhet och jämlikhet - förberedelseprojekt

Syfte och mål

Det långsiktiga målet är att utveckla ett erkänt system för oberoende jämlikhetscertifiering av stadsutvecklingsprocesser. Förberedelseprojektet har undersökt hur ett certifieringssystem för jämlikhet och inkludering kan användas som verktyg för att underlätta för samhällsbyggnadssektorn att uppnå nationell diskriminerings- och tillgänglighetslagstiftning, liksom Agenda 2030. Vi har samlat relevanta aktörer och identifierat befintliga användbara ramverk, samt gapen som behöver utvecklas för att ge förutsättningarna för ett fullt fungerande system i nästa steg.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet i princip enligt plan. Avsteg: exakta kriterier för certifieringen och analyser kring prototyperna utvecklas i nästa steg. Större fokus lades på att studera befintliga ramverk, koppling till mänskliga rättigheter samt studera planeringsprocesser för att komma in strategiskt i dem och bemöta upplevelser av att certifieringssystem kan bli byråkratiskt. Effekter: engagemang hos behovsägare liksom internationell nyfikenhet är starka. Oväntade effekter: privata aktörer visade stort intresse och att systemet sågs som ett möjligt verktyg för sociala obligationer.

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförandet i princip enligt plan. Avsteg: vi använde den internationella konferensen H22 Summit i Helsingborg som vår slutkonferens. Den gav oss nationell och internationellt sammanhang. Det visade sig mer komplicerat att bestämma systemets ramar och en stor del av tiden har ägnats åt att granska befintliga ramverk för bland annat mänskliga rättigheter liksom relevanta standarder för att skapa ett utkast på ramverk som kan utvecklas vidare i nästa steg. En marknadsundersökning gav oss intressant input kring ramverket. Nya aktörer rekryterades.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 februari 2020

Diarienummer 2019-02032

Statistik för sidan