IP Canvas - A platform for automated patent prior art screening and AI enhanced decision support

Diarienummer
Koordinator AUTOMATCH SWEDEN AB - Automatch AB
Bidrag från Vinnova 3 989 920 kronor
Projektets löptid oktober 2019 - april 2021
Status Pågående
Utlysning Från AI-forskning till innovation
Ansökningsomgång Från AI-forskning till innovation våren 2019

Syfte och mål

Projektet syftar till att demokratisera IP och tillgång till patentinformation bortom professionella IP aktörer. Vi använder AI för att stödja innovationsarbetsflödet från att tilldela ett projekt till personer med bäst kompetens, automatiskt från en beskrivande text ta fram relevanta dokument, idendifiera rätt textavsnitt samt underlätta genom förklaring så att vem som helst kan förstå innehållet och varför det är relevant.

Förväntade effekter och resultat

Genom ett införande av IP Canvas resultat kommer innovationsarbetet att genomgå ett paradigmskifte. I dagsläget får 50% av alla projekt som når patentansökan avslag då de speglar teknik som redan är uppfunnen. Det är på grund av att den kunskapen är dold i patentinformation som kräver specialkompetens att komma åt. Genom IP canvas stödjande förenklade koncept för att söka information & förklaringar kan alla utforska denna guldgruva. Det innebär att resurser, tid och pengar kommer kunna investeras i innovativa projekt istället.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer i ett konsortium om fem parter ta fram en ny plattform för innovationsarbete. Tre olika kategorier av användare finns representerade för att spegla marknadens olika behov. Arbetet kommer ske i fem etapper; Behovsanalys, Byggande av prototyp, Validering av prestanda, Utvärdering i olika användargrupper samt Anpassningar för marknaden. Varje etapp innehåller delmål och specifika krav som bör uppfyllas för att projektet ska kunna gå vidare till nästa utvecklingsfas.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 september 2019

Diarienummer 2019-02999

Statistik för sidan