Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IoT i skolan för var och en

Diarienummer
Koordinator Arvika kommun - Arvika Sim- & Sporthall
Bidrag från Vinnova 1 894 805 kronor
Projektets löptid mars 2021 - februari 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång IoT för innovativ samhällsnytta och ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld

Syfte och mål

Projektets syfte var att skapa samhällsnytta genom att stärka elevers hälsa, öka lärandet och skapa ett bättre liv för var och en, med tillämpning av IoT i skolan; med målet att utveckla och testa IoT-idéer i en nybyggd högstadieskola. Med hjälp av IoT-teknik har utveckling av skolans inomhusklimat kunnat ske genom företag som testat hur insamling av data i klassrum kunnat användas för att reglera ventilation. Studier gjorda på skolan har bidragit till kunskap som företag kan använda för att utveckla affärsidéer, samt visat hur skolan kan utveckla lärmiljöer.

Resultat och förväntade effekter

Det önskade slutläget är att data genererat från IoT-teknik skapar förutsättningar för nya arbetsprocesser som kan stärka elevers hälsa och förebygga ohälsa och där IoT ska vara en väl fungerande och accepterad teknik i skolmiljön och på så sätt påvisa hur IoT bidrar till ökad samhällsnytta. IoT-teknik har använts för att förbättra skolans inomhusklimat och kommer också på sikt att utvecklas än mer. Nya utvecklingsområden har identifierats utifrån samspelet människa-teknik och en god miljö.

Upplägg och genomförande

Projektets arbetspaket och etapper skedde tidsmässigt integrerat med varandra i olika arbetsgrupper: - Identifiering av relevant data, testgrupper och testmiljöer, samt förankring. Planering av infrastruktur, juridiska aspekter (integritet) och urvalskriterier, samt IPR för deltagande företag. - Framtagande av modell och verktyg för test i verkliga miljöer, samt genomförande av tester, enkäter och intervjuer med elever, personal och teknikexperter. - Seminarier genomfördes för att dela med sig av lärande samt bjuda in till gemensam erfarenhetsåterföring.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 april 2023

Diarienummer 2020-04130

Statistik för sidan