Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

IoT i skolan för var och en

Diarienummer
Koordinator Arvika kommun - Arvika Sim- & Sporthall
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2021 - februari 2023
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet
Ansökningsomgång IoT för innovativ samhällsnytta och ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld

Syfte och mål

Projektets syfte är att skapa samhällsnytta genom att stärka elevers hälsa, öka lärandet och skapa ett bättre liv för var och en, med tillämpning av IoT i skolan. Projektmålet är att utveckla och testa innovativa IoT-idéer i skolan, vilket ska skapa insikter och lärande för utveckling av nya IoT-prototyper på lösningar och funktioner, samt nya arbetsmetoder, processer och affärsmodeller. Det ska ske genom att erbjuda testmiljöer för företag som vill prova/testa sina lösningar för att skapa affärsmöjligheter.

Förväntade effekter och resultat

Genom ny/mer regelbunden data, stärka det hälsofrämjande arbetet i skolan, för att ge elever goda förutsättningar för ett gott liv på längre sikt. Bidra till en tillgänglig lärmiljö utifrån inkludering och jämställdhet med hjälp av IoT-teknik. Identifiera möjlighet till nya arbetsprocesser som stärker arbetet med elevers hälsa och/eller förbättrar den fysiska, eller psykosociala miljön i skolan. Identifiera nya forskningsområden avseende IoT, hälsa och skola.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet organiseras i fyra arbetspaket, där respektive paket består av en arbetsgrupp som ansvarar för genomförande av aktiviteter. 1. Ledning och koordinering - samordnar och koordinerar projektet. 2. Test och tillämpning - skapar förutsättningar för och genomför tester. 3. Analys, värdering och lärande - sammanställer och analyserar data. 4. Kommunikation och kunskapsspridning - sprider kunskap. Arbetet delas in i fyra etapper där arbetsgrupperna arbetar parallellt: 1. Ramverk och möjligheter 2. Test 3. Kvalitet och prototyping 4. Projektavslut

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 23 mars 2021

Diarienummer 2020-04130

Statistik för sidan