Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 21 september kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 22 september kl 8:00.  

IoT för Smart Snöröjning

Diarienummer
Koordinator BRON Innovation AB
Bidrag från Vinnova 5 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2021 - oktober 2023
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Syfte och mål

Projekts mål är att ta fram en IoT baserad lösning för att möjliggöra optimering av snöröjning för landets kommuner och i förlängningen en lösning som kan skalas upp för hela världen. För att göra detta kommer projektet att fram lösningar för datainsamling av snö och snöröjning som möjliggör planering och verksamhetsutveckling av snöröjningen i en kommun, utifrån insamlat data utveckla analysmetoder som stöder verksamhetsutveckling. En mindre och en större kommun utgör testbädd i projektet, där målet är att utveckla en skalbar IoT-lösning

Förväntade effekter och resultat

Målet är att ta fram IoT datainsamling, analysmetoder och verksamhetsutveckling för att möjliggöra optimering av snöröjning för landets kommuner och i förlängningen en lösning som kan skalas upp för hela världen. Eftekter av projektet är också ökad kompetens hos företag och offentlig sektor, nya IoT-baserade produkter, nya datadrivna processer och ökad förmåga till samverkan och samhandling mellan akademi, privata företag och offentliga aktörer.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är indelat i 9 arbetspaket, som fokuserar på * Verksamhetsanalys av snöröjning * Teknisk utveckling av sensorer för mätning av snödjup och snökvalitet * Test (fälttest av sensorer) * Visualisering och analys av data * Utvärdering, nyttiggörande och kommersialisering

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 september 2023

Diarienummer 2020-04097

Statistik för sidan