Internet of Material standarder

Diarienummer
Koordinator RISE SWECAST - Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 260 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - december 2019
Status Avslutat
Utlysning Att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering
Ansökningsomgång Standardisering för att nå ut på nya marknader

Syfte och mål

Syftet är att accelerera användningen av standarder och standardisering för ID-märkning, digital spårning och datautbyte om material, för att främja innovation kring materialbaserad cirkulär ekonomi och för att frikoppla ekonomisk utveckling från ökad resursanvändning. Projektet har beskrivit vad Internet of Materials (IoM) innebär, vilka standarder som kan användas och vilka som saknas. Projektet kan sammanfatta att området IoM är relevant för standardisering, att det finns intressenter för ett sådant arbete och att det verkar genomförbart och globalt relevant.

Resultat och förväntade effekter

Tidigt utnyttjande av öppna standarder för märkning och spårbarhet kan effektivisera cirkulär ekonomis material- och dataflöden och ge möjlighet till innovation och affärer. Upphandling och utveckling av spårbarhetsteknik kan skapa praktisk tillämpning inom och mellan materialens värdekedjor. Kartläggningen öppnar för ny effektiv tillämpning av existerande standarder och fokuserad utveckling av nya standarder. Projektresultaten kan utgöra kärna i ett svenskt intressentnätverk kring IoM, för expertis och representation i industriell standardisering

Upplägg och genomförande

Konceptet diskuterades i detalj (Koncept IoM) för att få samsyn mellan representant vid RISE och SIS. Inom SIS hölls små konceptfokuserade möten/workshops, för att finna berörda tekniska kommittéer. Parallellt kartlades Existerande/Saknade standarder. Vid Slutseminariet deltog parter från industri och institut, där konceptet IoM och kartläggningsarbetet presenterades och diskuterades. Diskussionerna indikerade intresse för att utveckla lösningar och standardisering i området. Slutrapporten sammanfattar projektets arbete och resultat (Slutlig strukturrapport).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 januari 2020

Diarienummer 2019-01093

Statistik för sidan