Internet of Material standarder

Diarienummer
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 260 000 kronor
Projektets löptid april 2019 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Att stärka Sveriges roll inom internationell standardisering
Ansökningsomgång Standardisering för att nå ut på nya marknader

Syfte och mål

Syftet är att främja innovation kring cirkulär ekonomi, genom att identifiera de standarder som existerar eller behöver utvecklas för att göra ID-märkta material och materiella produkter, komponenter och delar praktiskt och globalt spårbara. Målet för projektet är att beskriva vad Internet of Mateiral (IoM) innefattar, och vilka standarder som finns eller behövs för att bygga IoM. Resultatet sammanfattas i en rapport med en karta över vad som ingår i IoM, och sammanställning vilka standarder som existerar och möjliggör IoM, och hur, samt standardområden som saknas.

Förväntade effekter och resultat

Förväntad effekt är en global digital innovationsplattform för materialbaserad cirkulär ekonomi. Sverige har en stark materialbaserad industri, inom framställning och tillverkning. Lösningar introduceras för att individmärka materialkomponenter och delar inom t.ex. stål- och gjuteriindustri, plast och komposit, med syfte att säkra exempelvis varumärken, kvalitetssäkring cch automation. Med öppna standarder för olika IT-system förhindras inlåsning till olika material, produkter och branscher, och istället frigöra individuell märkning som en innovationsplattform.

Planerat upplägg och genomförande

Koncept IoM: RISE SWECAST och SIS tillsammans ramar in området IoM Konceptworkshop: Workshop på RISE för intresserade experter Existerande/Saknade standarder: Litteraturstudier för att identifiera och analysera existerande och saknade standarder. Detta ger en konceptbild över IoM Seminarie: Workshop på SIS med syfte att skapa medvetenhet och intresse för IoM och för att förstå hur existerande standarder möjliggör detta, och hur utveckling av nya standarder kan bidra till bättre internationella affärer. Slutlig strukturrapport: Färdigställande av slutrapport

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.